Creatives & Changemakers

Innovationspolicymotor för kulturella och kreativa näringar lanserades i Barcelona

Ellen Albertsdottir
June 22, 2023

När Spanien tar över ordförandeskapet för Europeiska unionen kommer kulturella och kreativa näringar att vara en av deras främsta prioriteringar. Med utgångspunkt i detta har ekip, European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform, som koordineras av Lunds universitet och stöds av Europeiska kommissionen, presenterats i Barcelona av Charlotte Lorentz Hjorth.

Ekip, ett konsortium med 17 partners bestående av universitet, städer och företag, syftar till att etablera en partner- och nätverksdriven innovationspolicymotor.

Målet är att främja öppen innovation som standard och samtidigt kontinuerligt formulera och anta rekommendationer för policyutveckling inom Europas olika kulturella och kreativa näringar.  

Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare för ekip vid Lunds universitet, bjöds in som huvudtalare vid det spanska EU-ordförandeskapets högnivåkonferens om kulturella och kreativa näringar. Hon lyfte fram den avgörande roll som kulturella och kreativa kompetenser spelar för att nå framgång i den gröna och digitala omställningen:

– Den här typen av kompetens spelar en avgörande roll för att skapa radikalt nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar, säger Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare för ekip.

Ekip kommer att samla in policyområden från intressenter över hela Europa, prioritera dem och välja ut fem per år som ska tas igenom ekips policymotor. Ekip-observatoriet kommer att kommunicera det utförda arbetet, inklusive de resulterande policyrekommendationerna samt rekommendationer för att implementera dessa områden för att driva innovation i städernas ekosystem.

– Vi behöver nya policys som möjliggör finansiering och tillgång till anläggningar och demolabb för olika typer av projekt. Interaktionen mellan kunskap, näringsliv, forskning och samhälle är avgörande för att lösa Europas problem, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

De kulturella och kreativa näringarna omfattar bland annat arkitektur, mode, design, audiovisuell produktion, kulturarv, förlagsverksamhet och bildkonst. EU är ser den stora betydelsen av kulturella och kreativa näringar och lyfter fram deras ekonomiska bidrag, som står för 4,4 % av EU:s BNP 2019 och genererar ett exportöverskott på över 8,6 miljarder euro. De kulturella och kreativa näringarna spelar också en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen, med 7,6 miljoner jobb, särskilt för ungdomar.

Mer om konferensen:

Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd anordnade en europeisk konferens för att spegla hur de kulturella och kreativa näringarna bidrar till att förbättra människors livskvalitet genom att skapa lösningar genom kultur och vetenskap. Evenemanget hölls i Barcelona den 11-13 juli.

https://cluster2event.eupresidency.es/fecyt/en/info#

Om ekip:

Lunds universitet och dess partners har fått ett bidrag på 6 miljoner euro från EU-kommissionen för ekip, European Culture and Creativity Innovation Policy Platform. Projektet, som löper över 3,5 år, är kopplat till EIT Culture & Creative, som är EU:s nionde Knowledge and Innovation Community (KIC) projekt.

Partners:

Lunds universitet, Creative Business Network, Beeld & Geluid, The University of Edinburgh, Delft University of Technology, Creativity Lab, MSCOMM, Politecnico Milano, Technopolis group, Idea Group, Humak, Next Atlas, Gemeente Rotterdam, Metropolitan Institute of Bratislava, Creative industry Kosice, Cité du design, Saint Etienne, Frankrike, New moment.

Läs mer om ekip

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar