Creatives & Changemakers

Sverige i fokus för innovationsriksdagen på Ideon

Caroline Wendt
March 6, 2023

Den 21 till 23 mars kommer Sveriges innovationsriksdag till Ideon i Lund. Då väntas 400 gäster vara på plats medan cirka 5 000 personer från hela världen följer delar av arrangemanget digitalt. Ideons tf vd Lotta Wessfeldt ser fram mot tre dagar av erfarenhetsutbyte och diskussioner. "Jag är otroligt optimistisk! Vi har alla komponenter som behövs för att starkt driva fram 'Aktiebolaget Sveriges' positioner – vi behöver bara bli bättre på att samarbeta så att vi alla kan leverera det som vi är bäst på."

Sveriges innovationsriksdag är ett årligt arrangemang av SISP (Swedish Incubators och Science Parks), innovationsstödsystemets branschorganisation. I mars 2023 är Ideon värdar för arrangemanget. Att det är just i år som Ideon är arrangör är med anledning av att Ideon, som var Sveriges första Science park, också fyller 40 år under året.  

- Årets vinkel är ”Var är 'Aktiebolaget Sverige' om 40 år?”. Vi vill se vilka starka innovationsområden Sverige har och hur vi kan växla upp och samarbeta för att vara konkurrenskraftiga globalt, berättar Lotta Wessfeldt, tf vd på Ideon och ansvarig för arrangemanget.

Innovationsriskdagen arbetar också med teman som ”Future society”, ”Energy transition” och ”Planetary resources”, innovationsområden som är några av Sveriges styrkor. Under innovationsriksdagen kommer många diskussioner att handla om hur det svenska stödsystemet ska arbeta.

- Vi utmanar oss själva för att se vad vi kan göra bättre och hur vi kan utvecklas tillsammans, fortsätter Lotta Wessfeldt. Vi kommer att ha erfarenhetsspår som går på djupet inom till exempel kompetens, talangattraktion och nya samarbetsformer. Vi kommer också att prata om hur vi jobbar närmare myndigheter och hur vi kan levererar på kraven att utveckla Sverige.

Sverige är ett förhållandevis litet land som hittills varit mycket starkt inom innovation och utveckling.

- Det är ingen självklar position, utan vi behöver se hur vi som land kan klara ökad konkurrens och att attrahera större pengar, menar Lotta Wessfeldt. Vi är bra på olika saker i olika delar av landet, och för att svara mot medel på EU-nivå behövs omfattande samarbeten. Jag ser stora möjligheter, för vi har alla komponenter som behövs för att starkt driva fram våra positioner.

Konferensen är både för stödsystemet och andra intresserade. Bland de 400 förväntade besökarna kommer det att finnas representanter från science parks, inkubatorer, branschorganisationer, klusterorganisationer men också akademi, startups och storbolag. Dessutom finns en internationell publik, både på plats men framför allt som digitala åhörare till Sweden Innovation Days, Vinnovas skyltfönster som visar upp innovations-Sverige för världen. Det betyder att vissa programpunkter sänds ut via webben till cirka 5 000 personer i över 100 länder.  

- Det här är första gången som vi gör arrangemangen tillsammans. Sweden Innovation Days är Vinnovas evenemang och handlar om Sveriges innovationskraft. I detta pratar vi bland annat om Sveriges kapacitet och styrkor globalt sett.

Huvudscenen kommer att vara i Inspira, Medicon Villages restaurang. Men innan dess börjar arrangemanget med techsafaris i Lund där deltagarna kan välja mellan att besöka AXIS, ESS, MAX IV, Volvo Cars, Elonroad med flera. En viktig del av konferensen är att deltagarna kommer att kunna byta erfarenheter med varandra i fyra parallella spår inom olika intresseområden.

Utöver möjligheten att besöka ESS och MAX IV blir det också en programpunkt som behandlar nyttan av forskningsanläggningarna. Det här blir också tillgängligt för den internationella publiken.

- Vi ska diskutera hur vi tillsammans kan skapa något med större värde för anläggningarna och vad som kommer ur dem. Gör vi det bra tillsammans blir det till nytta för hela landet.

Några av övriga programpunkter kommer att handla om hur man tar hand om scale ups, hur man tillgängliggör testbäddar, hur offentlig sektor kan jobba med upphandlingar, hur man lockar investeringskapital till Sverige och Skåne, hur Sverige kan koppla upp sig för att lösa komplexa utmaningar med internationell påverkan, samt till exempel innovationsledning, life science och kommunala klimatkontrakt.

Vad hoppas du ska bli resultatet av innovationsriksdagen?

- Jag vill att dagarna ska göra så att vi kan se vilka områden vi i Sverige behöver utveckla. Det är en årlig konferens och vi kommer att dokumentera noggrant. Vi ska veta vad som behöver utföras och se till att det också blir gjort under året, så att vi när vi ses i Luleå nästa år har flyttat fram våra positioner.

Hur viktig är konferensen för Lund?

- Jätteviktig. Detta är ett sätt för oss i Lund att positionera oss i det svenska innovationsstödsystemet. Ideon är ett starkt varumärke i stödsystemet Sverige och det måste vi förvalta väl. Vi har mycket kvalitet i Skåne och vi vill sätta Lund på kartan som Sveriges innovationshuvudstad!

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar