Creatives & Changemakers

Innovationssatsning på en bredd av kompetenser

Caroline Wendt
April 22, 2022

I slutet av mars lämnade Lunds universitet tillsammans med drygt 100 partners i hela Europa in en ansökan till världens största innovationssatsning på kulturella och kreativa sektorer och näringar. Detta är en satsning som går tvärs över branscher och fakulteter och som kommer att beröra långt fler än de som verkar inom just den kulturella och kreativa sektorn. Den 29 april arrangeras ”The Buzz of Europe” för att ge en försmak på arbetet men också för att ännu fler organisationer ska få möjligheten att vara en del av satsningen!

Creative Futures är namnet på det konsortium som formats av Lunds universitet med partners. Det konsortium som EU utser till en KIC, Knowledge and Innovation Community, kan få upp till 800 miljoner kronor om året i 15 år. Företag, regioner, städer, lärosäten och kulturinstitutioner har gått samman för att kunna ta del av den stora satsningen, och Lunds universitet är en av organisationerna bakom ansökan. I månadsskiftet juli/augusti får Creative Futures besked om ansökan gått igenom – men även om ett annat konsortiums vinner kommer Lunds universitets nätverk, Creatives & Friends, att vara delaktigt.  

– Oavsett om vi vinner eller inte kommer vi att jobba med detta, säger Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan. Det är bara en fråga om vems partiprogram och budget som vinner.

En del i satsningen är att lyfta den kompetens som finns inom kreativa och kulturella sektorer och näringar (KKSN).

– KKSN sitter på många kompetenser som gynnar allas utveckling, som att kommunicera och göra event samt att skapa innehåll, nya affärsmodeller och relationer, fortsätter Charlotte Lorentz Hjorth. Det behöver alltid vara en bra mix i en region eller en science park etc för att bolag ska växa. Tidigare har vi arbetat med att nära solitärer, men nu ska vi skapa bra ekosystem där det handlar om att se helheten på ett bättre sätt. KKSN kommer att vara med och bidra till mångfald och excellens i komplexa strukturer.

Den 29 april finns möjlighet för både redan medverkande partners och nya intresserade att skapa sig en bild av vad som kan ingå i satsningen. Som namnet Creatives & Friends antyder vill konsortiet alltså gärna ha en stor bredd på medverkande aktörer.    

– Med ”Friends” menar vi de från andra branscher som vi tror antingen kan hjälpa till att utveckla de kreativa branscherna eller de som kan utvecklas av de kreativa branscherna, säger Anna Lyrevik, rektorsråd till universitetsledningen på LU. Vi kan se att utbytet måste gå på tvärs och kunskaper och erfarenheter behöver paras ihop i oväntade kombinationer för att vi ska kunna komma med de lösningar som behövs i vårt komplexa samhälle med de utmaningar vi står inför i framtiden. I hållbarhet inbegrips inte bara tekniska lösningar utan det handlar också mycket om att vara ansvarsfull, att agera etiskt. Det blir nödvändigt att samarbeta på ett helt annat sätt.

Tanken är nu att man ska kunna inkludera fler partners med nya typer av kompetenser i ekosystemet.

– Konferensen den 29:e handlar om att manifestera att det nu är en ny fas i arbetet. Vi hoppas bjuda på en kittlande dag för att få igång saker och för att bli fler ”Friends”. Med tanke på det som händer med ett krig i vår närhet finns det en mörk underton i omvärlden. Den här satsningen ger näring till saker som demokrati, mobilisering och inkluderande, berättar Charlotte Lorentz Hjorth.

Läs mer:

Om evenemanget

Om ansökan

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar