Business, trade & Industry

”För mig är Sverige land of opportunity”.

Caroline Wendt
September 23, 2017

De flesta känner igen det Ekska huset intill stadsbiblioteket men få vet vad som döljs bakom korvirkesväggarna. I huset finns International Citizen Hub Lund. Hubben ska få den internationella arbetskraften som lockas till Lund att stanna kvar och kan därför spela en avgörande roll för Lunds framtid.

International Citizen Hub Lund har funnits sedan 2015 och är ett kommunalt initiativ med stöttning från regionen. Tanken är att man ska få den kvalificerade arbetskraften som kommer för att arbeta i Lund att stanna kvar, kanske även efter att deras avtal har gått ut.

‑ Det är sårbart med den kompetens som lockas till Max IV och ESS och därför tog man beslutet att starta, säger Lisa Andersson, ansvarig på International Citizen Hub Lund. Om man rekryterar och inte allt praktiskt finns på plats kan kompetensen flytta igen. Vår primära roll är att behålla dem som kommer hit och i andra hand att attrahera nya.

‍Det Ekska huset alldeles intill Lunds stadsbibliotek innehåller en verksamhet som är viktig för att ESS och Max IV och andra som rekryterar internationell kompetens ska fungera på ett bra sätt. Här tar man hand om de internationella familjerna för att få dem att trivas i Sverige.

På Hubben kan de internationella specialisterna och framför allt deras medföljande familjer få hjälp med att etablera sig i det svenska samhället. Under 2016 hjälpte man 400 personer, efter knappt halva 2017 har man hjälpt 600 personer. Här finns bland annat Kickstartsprogram, jobbprogram och många events med besök från bland annat arbetsförmedling, försäkringskassa och yrkeshögskola.

”Sverige är en bra och trygg plats där allt är möjligt.”

På Hubben får besökarna kontakt med de två anställda. Lisa Andersson jobbar tillsammans med Alexandra Niklasson och Martina Åkerlund. 

‑ Vi jobbar för att behålla talangen här, berättar Lisa Andersson. Sverige är en bra och trygg plats där allt är möjligt. Det är mitt jobb att få fram det budskapet. Jag kommer själv från USA men ser nu Sverige ett ”land of opportunity”. Här får man mycket för sina skattepengar och det är inte så svårt att starta eget.

Nyckeln till att behålla internationell kompetens i Lund är ibland att få de medföljande familjemedlemmarna att trivas.

‑ Att jobba med integration är det viktiga, säger Lisa Andersson. Svenskar är väldigt vänliga men ofta är det svårt för dem som kommer hit att bygga en relation med svenskar. De flesta av de medföljande är kvinnor och de går hemma och känner sig utanför.

Under våren har 55 personer varit med i kickstartsprogrammet och många har fått jobb, praktikplats eller är i processen att starta eget.

‑ Det handlar bland annat om hur man söker jobb i Sverige, berättar Lisa. Många vet inte hur det svenska systemet fungerar och hur arbetsgivarna tänker. Många gånger kan man inte skriva en ansökan som man gör i sitt hemland. Ett CV skrivet som man brukar göra det i USA passar inte så bra i Sverige. På intervjun kan det kännas konstigt att man i Sverige frågar efter vem man är som person. När vi kan förklara att det är för att de ska vara en del av ett team kan de ha förståelse för frågan och då är det mycket lättare.

Andra viktiga upplysningar som man kan få på Hubben är hur det svenska vårdsystemet fungerar och vilka skolor som det finns att välja mellan i Lund. Hubben fundera också på om man skulle kunna starta en öppen förskola där de internationella kan träffa svenskar och knyta nya kontakter. Andra viktiga frågor kan röra rekrytering och migration där ett problem är de regler som gäller med kompetens från länder utanför EU.

”Jag vet hur man flyttar och förstår hur krångligt det är.”

Hubben är en unik verksamhet i Sverige.

‑ Vi är den enda fysiska platsen av den här typen i hela Sverige, säger Lisa. Det finns olika initiativ att hjälpa till men vi är de enda som jobbar på detta vis. I Köpenhamn finns Danska International House Copenhagen som har ca 100 anställda totalt.

Lisa Andersson är alltså från början amerikan men träffade en svensk och har nu varit i Sverige i 29 år. Hon har nytta av sina egna erfarenheter som invandrare till Sverige i arbetet med International Citizen Hub Lund.

‑ Jag vet hur man flyttar och förstår hur krångligt det är. Det är min speciella del i detta, att kunna se saker från ett annat perspektiv.

 

Fakta

* International Citizen Hub Lund drivs av Lunds kommun med stöd från Region Skåne. Hubben hjälper företag runt Lund att behålla internationell arbetskraft. All service är kostnadsfri.

* Hubben har mellan ett och tre events varje vecka, och det kan innebära besök från Försäkringskassan, trafikskolan, Botaniska trädgården, Företagscentrum, Yrkes-SFI, Yrkeshögskolan, Sommarlund, Turistbyrån eller Medborgarcenter. Eventsen är oftast fullbokade.

Related videos to category:
Business, trade & Industry
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar