Moving Things & People

Internationellt surr om Getingevägen

Caroline Wendt
April 25, 2019

Precis innan påsk blev det äntligen klart - Lund får en testväg där elfordon kan laddas underifrån i farten. Sammanlagt en kilometer laddskena kommer att läggas ut på vägbanan i två bussfiler på Getingevägen. Konsortiet Elväg Syd räknar med att lösningen för fossilfria transporter kommer att väcka internationell uppmärksamhet.

Efter många års arbete är det nu klart att det byggs en vägsträcka i Lund där elfordon kan laddas i farten från vägbanan. Trafikverket har beslutat att konsortiet Elväg Syd blir en av två aktörer i Sverige som får i uppdrag att bygga en demonstrationsanläggning för elväg i verklighetsnära miljö. Av en total budget på 97 miljoner kronor står Trafikverket för 84 miljoner kronor, medan övrig finansiering kommer från aktörerna i konsortiet.

– Det ska bli kul att visa en fungerande elväg i stadsmiljö för en riktig buss, säger Dan Zethraeus, uppfinnare och vd på Elonroad. Det är något vi strävat efter sedan starten.

Tekniken med laddning via skenor direkt på vägbanan har utvecklats av Dan Zethraeus på Elonroad och LTH sedan 2013. Redan tidigt var Future by Lund med och hjälpte till att koppla ihop Elonroad med universitetet och LTH. Nu är det Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne och projektledare Per Löfberg som har ledarrollen i projektet, som kommer att pågå under tre år.

– Vi hoppas att vi nu kan få en stor mängd intressant kunskap om hur Sverige kan ställa om till fossilfria transporter, säger Per Löfberg.

Dan Zethraeus och Per Löfberg med en prototyp till laddskenan som ska användas på Getingevägen.

Redan under första kvartalet 2020 blir det provkörning med elbuss på laddskenorna, som läggs i bussfilen på Getingevägen och som därför inte kommer att påverka övrig trafik.

– I den närmsta framtiden handlar det om att få allt det praktiska och det formella på plats. Vi kommer förstås att starta arbetet med att tillverka skenor, men vi ska också till exempel göra en kommunikationsplan och en formaliserad kvalitetsstyrning, berättar Per Löfberg.

Bakom initiativet står konsortiet Elväg Syd med aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Trafikverket är beställare och huvudfinansiär; Innovation Skåne är projektledare. Övriga medverkande är VTI, Kraftringen Energi AB, Elonroad, Lunds kommun/Future by Lund, LTH, Ramboll AB, Skånetrafiken och Solaris Sverige AB.

– Med hjälp av Elväg Syd blev vi tillräckligt starka för att lämna in en ansökan, menar Dan Zethraeus. Ansökan är omfattande och ställer höga krav på säkerhet och genomförande.

Just det goda samarbetet mellan offentliga och privata aktörer är en viktig lärdom i projektet.

– Vi hoppas visa både för Trafikverket och för internationella aktörer hur man kan arbeta tillsammans när det krävs för att man ska nå ett bra resultat, säger Per Löfberg.

Parterna i Elväg Syd räknar också med att elvägen kommer att locka internationella besökare till Lund.

– En hel del internationella besökare har redan hört av sig, berättar Dan Zethraeus. Liknande projekt har haft cirka tusen gäster.

Planeringen för hur gästerna ska kunna ta del av resultaten pågår redan. Innovation Skåne kommer dels att ha en lokal på Medicon Village för besökare, dels diskutera med Lunds kommun hur staden ska kunna dra nytta av uppmärksamheten.

I framtiden skulle det också kunna vara möjligt att även andra fordon än bussar laddas via vägbanan.

– Ja absolut! När projektet är uppe och rullar kan vi också testa att ladda mindre fordon, menar Dan Zethraeus.

I projektet kommer man också visa hur en stillastående bil laddas via en speciell parkeringsskena.

Grafik: Peter Nyrell

Så funkar elvägen: Laddskenan består av en meter korta segment. Spänningen i skenan slås på enbart under fordonet och det finns alltså ingen spänning före eller efter fordonet. För att ladda en elbil krävs det en avtagare under fordonet vilken skapar kontakt med laddskenan i vägen samt en speciell ombordutrustning. (Laddningen är inte trådlös utan laddningen överförs konduktivt med släpkontakt.) Max effekt är 150kWh. Skenan innehåller också en patenterade betalningslösning som är inbyggd både fysiskt och i mjukvaran. Därigenom går det att mäta hur mycket el som har överförts till ett separat fordon. Varje fordon kan identifieras genom en sändare på avtagaren.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar