Digital Cities & Citizens

IoT-verkstad i Studio Stadshuset

Caroline Wendt
October 29, 2020

Projektet City as a platform bjöd i oktober på en digital workshop där både kommunanställda och andra lärde sig hur man kopplar in en sensor till Sensatives plattform Yggio. I Lund satt deltagarna i Studio Stadshuset och efter några timmars arbete skickade sensorerna värden för temperatur och eventuella vattenläckage till plattformen och taklampan i lokalen kunde styras via datorerna.

Håkan Lundström från Sensative höll i en workshop i hur man kan gå tillväga för att sätta upp en sensor i ett sensornätverk och få ut värden från en plattform till en tjänst. Workshopen ordnades av Johan Lindén på Mobile Heights , Anders Trana på Future by Lund samt Lunds kommun och hölls inom projektet City as a Platform. Deltagarna kom bland annat från flera kommuner – Göteborg, Eskilstuna, Sundsvall, Kalmar, Halmstad och Lund. I Lund deltog både IT-avdelningen, stadsbyggnadskontoret och Future by Lund. Det unika med workshopen var att den var helt och hållet digital och stödet gavs via Teams.

I workshopen kopplades sensorerna upp till Sensatives plattform Yggio. Sensative är en partner i Future by Lunds IoT-projekt Smarta Offentliga Miljöer där plattformen Yggio använts för sensordata. Sensorerna som användes var Sensative Strips som finns i några olika varianter och på workshopen användes sensorer för att mäta vattenläckage och fuktighet och en smart plug för att styra belysning.

Yggio hanterar flera olika kommunikationstekniker och protokoll för tjänsteutveckling. Under kursen användes plattformens kontrollpanel som är kärnan i dess användarinterface. Där kan man lägga till enheter, ta bort enheter, konfigurera enheter, läsa av status på enheter, hantera accessrättigheter, hantera användargrupper och läsa av larm. Till kontrollpanelen finns ett API med vars hjälp man kan bygga olika typer av service och ta ut data till en app.

Stripsensorerna startades med hjälp av magneter och därefter kunde de hämtas in via kontrollpanelen. I Lund skickades sensorernas signaler via LoRa-nätet. LoRa-protokollet används för att det har mycket bra räckvidd och en batteritid som ofta överstiger tio år. Det är möjligt genom att man skickar lite data och sällan. Även till exempel Z-wave kan användas. Z-wave är ett protokoll för automatisering av byggnader med ett mesh-nätsstruktur med en räckvidd på cirka 40 meter. Meshnätet kan byggas upp genom att sensorerna också kan ta emot och skicka vidare andra signaler.

Håkan Lundström som ledde övningen var nöjd efteråt.

– I stort sett alla lyckades koppla upp sina sensorer (på en plats stoppades signalerna av en brandvägg) och den feedback jag fick efteråt var positiv, säger han. Det tog lite längre tid än jag hade uppskattat att få in alla sensorerna men vi hann med allt. När man håller en workshop digitalt behövs fler detaljer som beskriver exakt hur man gör i det material som skickas ut till deltagarna.  

Britta Duve Hansen var med i workshopen i Studio Stadshuset.

Även gruppen i Lunds Stadshus var nöjd med arrangemanget och lyckades med uppkopplingen. Efter lite klurande med hur man startar sensorer med magneter och hur man får sensorerna att rapportera till Yggio kunde nämligen gänget läsa av stripsensorerna och rummets smart plug kunde slås av och på.

– Jag är väldigt nöjd med workshopen! Vi fick lära oss grunden för att koppla upp sensorer till Yggio och såg vi vad man kan göra i Yggioportalen. Vi fick också lära oss fördelarna med olika tekniker, berättar Britta Duve Hansen, då IT-arkitekt på Lunds kommun, sedan november Technical Project Manager på Mobile Heights. Det är jätteviktigt att man som beställare vet hur sensorerna fungerar och att man vet hur konfigureringen går till så att man kan ta fram en prototyp inför en beställning. Det var fantastiskt att workshopen gick att genomföra digitalt trots att det är svårt att ge stöd på distans, bland annat på grund av att alla sitter på olika nätverk.

City as a Platform pågår till 2021 och finansieras av Vinnova.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar