Innovation management

kompetensutveckling i innovationsledning

Caroline Wendt
June 7, 2017

Hur skapar man utrymme för kreativ innovation i offentlig förvaltning? Under onsdagen presenterade forskaren Klas Palm från Uppsala Universitet den utvärdering han gjort om Vinnovas stora satsning på kommuners innovationsarbete.

 

Han har undersökt fyra initiativ – Lund, Oxelösund, FoU Sörmland och Region Jämtland-Härjedalen som valt att jobba på olika sätt. De styrkor han funnit i Lund var bland annat att de som var intresserade fick vara med i pilotprojektet. Genom detta fick man engagerade ambassadörer från de olika verksamheterna som förde fram innovationsidéer till sina kollegor. Man prioriterade att fokusera på möjligheterna istället för hinder och problem. En annan framgångsfaktor i Lund har varit att ekonomerna har varit med tidigt i processen. 

Klas Palm hade också identifierat några lärdomar. En är att det gäller att prioritera innovationsarbete i tid, budget och resurser, en annan är att alla delar måste vara med – allt från ledning och organisation till metoder. Den viktigaste faktorn av alla verka vara tillit, eftersom innovation innebär okända faktorer och risker. Då behövs det både mod och stöd – både hos politiker och enskilda medarbetare - för att man ska lyckas.

För att alla ska kunna få ta del av Klas Palms spännande utvärdering kommer det inom kort att finnas en film här på hemsidan.

Related videos to category:
Innovation management
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar