Moving Things & People

Kraftsamling för elväg i Lund

Caroline Wendt
May 2, 2018

Finns en av lösningarna för att göra svenska transporter fossilfria i Lund? Uppfinnaren Dan Zethraeus har tillsammans med LTH kommit på ett sätt att ladda elfordon medan de kör och deras lösning med korta elskenor på vägbanan passar speciellt bra i stadstrafik. Nu samlas en rad skånska aktörer i en ansökan om att få göra Lund till testplats för elväg.

Den nya klimatlagen innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska drastiskt till år 2030 och vara nere på noll till år 2045.Trafikverket bedömer att ”elvägar kan vara ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem”. Trafikverket testar redan två lösningar för elvägar för tung trafik, en utanför Sandviken och en vid Arlanda. Ni vill verket få igång fler försök för att få en bredare bild av hur elvägar kan fungera. I och med detta finns förhoppningen att Trafikverket ska ge stöd till en testbädd i Lunds stad.

Dan Zethraeus och hans företag Elonroad har tillsammans med Kraftringen, Coman buses, Energimyndigheten och LTH redan en testbädd med en drygt hundra meter elväg på Kraftringens område i Örtofta. Elonroads elväg skiljer sig från de övriga i Sverige bland annat genom att skenorna är betydligt kortare och dessutom enbart är strömförandeprecis under fordonen. Det medför att denna typ av elväg av säkerhetsskäl kan passa bättre att använda i stadstrafik. I Lunds centrum skulle både kollektivtrafikens bussar och andra elfordon kunna laddas och testköras i en verklig miljö.

Det här var bakgrunden när representanter från Lunds kommun, Lunds Universitet, VTI, Rise, Innovation Skåne, Kraftringen, LTH, Skånetrafiken och Ramböll kallades till ett inledande möte med Elonroad i Future By Lunds lokaler på Skomakaregatan i Lund. För att kunna skriva en ansökan för en testväg i Lund och för att Lund ska kunna bli aktuell som testplats är det viktigt att många aktörer är med redan från början i ansökan.

‑ Det är spännande att vi har kunnat samla så många krafter som drar åt samma håll vad gäller elvägen, säger Per Löfberg från Future By Lund. Nu gäller det att vi kan enas om en gemensam vision och bygga ett starkt konsortium.

För Per Löfberg är det ingen tvekan om att elvägen kan spela en avgörande roll för framtidens fossilfria transporter.

‑ När det gäller att skapa en positiv framtid för oss alla är elvägarna något av det mest intressanta man kan hålla på med. Det är en viktig uppgift för gruppen att vi ta fram en riktigt bra ansökan.

Ansökan till Trafikverket ska vara inne senast den 4 juni 2018.

 

Bilden: Per Löfberg (Future by Lund), Arne Nåbo (VTI), Joakim Nelson (Innovation Skåne), Patrik Rydén (Lunds Universitet), Fredrik Luthman (Kraftringen), Mats Alakula (LTH), Johan Gomér (Skånetrafiken), Dan Zethraeus (Elonroad), Håkan Skarrie (Kraftringen) Peter Kisch (Future by Lund), Lars Brümmer (Ramböll), Conny Börjesson (Rise), Lars Tilly (Innovation Skåne).

 

Länkar:

Följ med på en digital busstur på elväg i Lund.

Elonroads elväg i Örtofta.

Debatt: ”Sverige ska bli en fossilfri världsutställning”.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar