Creatives & Changemakers

Kreativa aktörer från Lund berättar om Creative Spaces-projektet

Caroline Wendt
March 18, 2021

Det stora europeiska policyprojektet CCSC är nyligen avslutat och en av de sju platserna som undersöktes var Lund. Några av aktörerna inom Lunds kulturliv arbetade tillsammans för att skapa nya kreativa och kulturella samarbeten. I vår mycket enkla videodokumentation ger några av aktörerna sin syn på arbetet.

In English

Lund Urban Lab är en del av policyprojektet “Cultural and Creative Spaces and Cities” (CCSC) som samfinansieras av Europeiska unionens Creative Europe-program. Projektet leds av ett konsortium bestående av tio ideella och offentliga organisationer och leddes av Trans Europe Halles, ett internationellt nätverk av icke-statliga kulturcentra.

Kärnan i detta projekt ligger i de sju stadslabben - Urban Labs - baserade i sju europeiska städer varav Lund är en. Målet med stadslabben är att ta itu med lokala utmaningar som delas av kulturorganisationer, lokala och regionala myndigheter och andra relevanta intressenter. Målet är också att skapa deltagande och gemensamma lösningar mellan organisationerna.

I början av projektet bjöd Future by Lund in viktiga intressenter i staden till att vara partners och drivkrafter i processen. Dessa var kulturcentret Stenkrossen (ägs och förvaltas av staden) och kulturcentret Mejeriet (ägs och förvaltas av en icke-statlig organisation men stöds av staden). En annan partner är Science Village Scandinavia, som är ett offentligt ägt företag som har till uppgift att utveckla ett science center i området för ESS och MAX IV i utkanten av Lund. Stadens kulturförvaltning var också en partner. I Urban Lab skapade också ett samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper där Mejeriet blev utgångspunkt för studenternas studieprojekt under deras första termin.

Videon är att se som en enkel dokumentation och samlar röster från några av dessa lokala intressenter.

CCSC-projektet medfinansieras av Creative Europe-programmet för Europeiska unionen.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar