Ideas for Society

LIEPT-modellen uppmärksammas av OECD

Caroline Wendt
March 18, 2024

I OECD/OPSI:s nyhetsbrev i mars 2024 presenteras LIEPT-modellen, som plockats fram i Lund av Lunds universitet och Future by Lund. OPSI lyfter bland annat att modellen gynnar ett partnerskaps arbete med utvalda områden genom att bygga strategisk kompetens för att utveckla och skala lösningar genom att arbeta i innovationsportföljer.

OPSI - Observatory of Public Sector Innovation – är en del av OECD och står exempelvis bakom en modell för att hantera och förstå mångfacetterade innovationsprocesser, vilken används inom Future by Lund. I OPSI:s senaste nyhetsbrev presenterar de Future by Lunds arbete med LIEPT-modellen (Lund Innovation Ecosystem Portfolio Tracking). I nyhetsbrevet skrivs bland annat: “When implementing mission-oriented approaches, it is important to establish a systematic method for initiating and tracking collaborative development processes over time and to inform investment decisions in multi-stakeholder environments. (…) The model benefits partnering stakeholders by building strategic competence for scaling solutions and working with innovation portfolios as an approach for governing and developing the ecosystem’s priority areas.”

Modellen presenteras i OECD:s bibliotek med fallstudier, där det bland annat står: “Through LIEPT, FBL and partnering stakeholders have a more transparent and efficient approach for governance. Lund’s approach to portfolio tracking has been presented to other innovation ecosystems across Europe and will be piloted in other contexts over the coming year.”

Modellen har tagits fram av Future by Lund i samarbete med Lunds universitets samverkansavdelning genom Emily Wise, Charlotte Lorentz Hjorth, Martin Stankovski and Farhad Abbas Pour Khotbehsara.

Läs mer på OECD:s hemsida

Läs mer på Future by Lunds hemsida

Nu har LIEPT-modellen lanserats!

LIEPT-modellen

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar