Creatives & Changemakers

LINXS − den sammanhållande länken för framtidens forskare

Caroline Wendt
June 13, 2022

Sedan slutet av 2021 är professor Trevor Forsyth ny föreståndare för LINXS. Hans uppdrag är att skapa forum som främjar bästa möjliga vetenskapliga nyttjande av ESS och MAX IV och bygga broar mellan nationella och internationella arenor, mellan forskare inom olika områden men också mellan redan etablerade forskare och nästa generations forskare.

IN ENGLISH

ESS och MAX IV är två av världens mest högteknologiska forskningsanläggningar. För anläggningarna är det ett stort vetenskapligt ansvar att dessa utnyttjas på bästa sätt och att de hjälper till att utbilda kommande användare. I området mellan anläggningarna, Science Village, kommer verksamheter att etableras som på olika sätt anknyter till anläggningarna och som erbjuder förstklassig vetenskaplig och industriell infrastruktur för de som ska använda dem. En sådan verksamhet är LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science, som inom två år kommer att vara en av de första hyresgästerna med avsikt att spela en avgörande roll i skapandet av den nya vetenskapliga kultur som formas i regionen.

LINXS är ett internationellt institut för avancerad neutron- och synkrotronforskning. Ambitionen är att utvecklas till ett nationellt kompetenscentrum, en hub för forskningsnätverk och en tankesmedja för utbildning av framtida generationer av neutron- och synkrotronanvändare. Världsledande forskare kommer på korta och fokuserade forskningsbesök och ska också kunna samarbeta med andra forskare genom de nätverk som LINXS erbjuder. LINXS bistår också med länkar mellan MAX IV och ESS samt mellan deras användare och mellan internationella forskare från EU och resten av världen.

Trevor Forsyth är av irländsk härkomst, kommer från Storbritannien och har mer än tjugo års erfarenhet från liknande forskningsanläggningar i franska Grenoble. Han arbetar halvtid som föreståndare för LINXS och halvtid som professor i Molekylär Biofysik vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. I sin forskning använder han både neutron och synkrotron-baserade tekniker och han är väldigt engagerad i att skapa bättre kopplingar mellan grundforskning och klinisk forskning.  

− På många sätt finns det likheter i hur forskningen bedrivs i Lund och Grenoble men det finns också olikheter, berättar Trevor Forsyth. I likhet med Lund har Grenoble både en synkrotronkälla och en neutronkälla och den lokala och nationella miljön kommer att kunna bidra till en väldigt kraftfull forskningskapacitet med kompletterande discipliner som kommer att erbjuda unika forskningserfarenheter för användarna.  

Trevor Forsyth, LINXS. Foto: LINXS

− Forskare kommer till Lund för att använda anläggningarna och har tillgång till ett stort utbud av tekniska plattformar och aktiva, dynamiska och neutrala miljöer som tillhandahålls av LINXS. En stor kontrast i jämförelse med Grenoble, som är ett mycket mindre och tätare forskarsamhälle, är att Science Village är en mycket större site som kommer att omfatta både fler institutioner och företag samt aktörer som kan stimulera till utbyten och samarbeten. I ett nära samarbete mellan Lunds universitet, Lunds stad och regionen kommer Science ViIllage att knyta an till utbildning, forskning och allmänhet på ett mycket transparent sätt. Redan idag är området tillgängligt tack vare den spårväg som kopplar ihop Lunds stadskärna med MAX IV, ESS och det växande Science Village i Brunnshög.

LINXS verksamhet utgår från vetenskapliga teman baserade på tre fokusområden - Soft matter (Mjuk materia), Life Science (Livsvetenskaper) och Hard matter (Hård materia). Specifika teman inom dessa områden föreslås av olika forskargrupper och de utvärderas av en extern rådgivande vetenskaplig styrelse. Om ett tema blir godkänt kan det utvecklas under en tre-årsperiod. Nuvarande teman är New materials Northern lights on food (NLF) och Integrative Pharmacology and drug discovery.

− Alla forskargrupper har välrenommerade profiler från hela världen och det sistnämnda temat har en stor fördel av att ha VD:n för Pfiizer, Mikael Dolsten, med i arbetsgruppen. LINXS stöd är tidsbegränsat och efter tre år ska ett tema hitta formerna för fortsättningen, vilket kan vara fördjupade projekt inom ett visst fält och ansökan om extern finansiering. NLF har gjort just detta och har lyckats få god finansiering för att kunna driva sitt arbete under lång tid framöver. Inom LINXS uppmuntras utbyten mellan de olika tematiska grupperna och unga forskare uppmanas att föreslå och driva evenemang och aktiviteter.

− En av mina prioriteringar är att skapa ett större internationellt engagemang, som en del av LINXS uppdrag. Vi kommer att ha diskussioner med internationella partners som är intresserade av att etablera vetenskapliga ”hem”, platser där deras forskare kan verka i optimala miljöer och samarbeta effektivt, säger Trevor Forsythe.

Jag vill se motiverade, drivna och nyfikna människor som arbetar tillsammans och skapar en fantastisk arbetsmiljö med fantastiska resultat!

En annan av Trevor Forsyths prioriteringar är att utbilda – både för att skapa en medvetenhet hos allmänheten och genom att satsa på unga forskare.

− Vi kommer att ha anläggningar med häpnadsväckande tekniska möjligheter och ska förbereda nästa generations forskare i hur de kan etablera egna program. LINXS kommer att ha en roll i utvecklingen av en akademi där vi kan ta med de unga i teamen så att de kan interagera med andra. Nätverk av detta slag brukar växa av sig själva från botten och uppåt och de unga forskarna är inte belastade av en del av det bagage som deras föregångare kan ha – vilket oftast är bra.  

Tror du att anläggningarna i Lund kommer att generera resultat som leder till att någon forskare får Nobelpriset?

− Det skulle vara förvånande om det inte gjorde det! Synkrotron- och neutronstråleforskning har spelat avgörande roll i arbetet med att bestämma strukturer på olika virus, ribosomer, receptorer med mera och flera Nobelpris har varit knutna till olika synkrotronstråle-anläggningar runt om i världen. När det gäller neutroner så är forskningen av ett annat slag men även neutronstrålsexperiment är associerade med olika Nobelpris. De avancerade anläggningarna som installeras på MAX IV och ESS är världsledande så det finns alla förutsättningar för de ska leda till upptäckter som belönas med Nobelpris i framtiden. Det är såklart viktigt att nationella forskningsfinansiärer stödjer unga forskare som ska bli nästa generations forskningsledare och som kommer att bygga upp nationella användargrupper.

Vad ser du mest fram mot med arbetet i Lund?

− Den vetenskapliga atmosfären! I Grenoble skapade vi en väldigt levande och mycket kollegial atmosfär, utifrån ett partnerskap mellan institut och kompletterande tekniker. Jag vill se motiverade, drivna och nyfikna människor som arbetar tillsammans och skapar en fantastisk arbetsmiljö med fantastiska resultat!

Mer fakta

LINXS grundades av Lunds universitet sommaren 2017 med Peter Schurtenberger som grundande föreståndare efter 4 års arbete. Steve Hall ersatte Peter som föreståndare från och med hösten 2018, och Trevor Forsyth tog över som den tredje föreståndaren den 1 december 2021.

LINXS ligger för närvarande i IDEON Science Park men kommer att flytta till nya utökade lokaler i Science Village 2024.

MAX IV invigdes 2016  

ESS Prognosen för färdigställande är 2027

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar