Future Living & Spaces

Livskvalitet viktigt för Science Village

Caroline Wendt
September 26, 2019

Max IV är redan igång och 2023 görs de första experimenten på ESS. Anläggningarna Max IV och ESS är av hög internationell klass och kombinationen av de båda toppsatsningarna gör området på Brunnshög i norra Lund än mer unikt. Hit lockas forskare från hela världen – men hur får man då dem att vilja stanna? Redan nu finns planer, projekt och samarbeten som ska göra Brunnshög till en plats med hög livskvalitet.

Science Village är området mellan de båda anläggningarna Max IV och ESS. I området ska det finnas både Vindarnas park, Kunskapsparken, Nanolabb och Science center. Spårvägen som ska transportera folk från Lunds centrum till området är snart färdigbyggd och Max IV är redan igång.

Alldeles intill spårvagnsstationen mellan de båda anläggningarna kommer Skanskas The Loop att byggas. The Loop är ett kontorshus med en yta på 13 000 kvadratmeter fördelade på sex våningar, främst för företag inriktade mot materialforskning. I huset kommer cirka 1 100 personer ha sina kontor – men anläggningen ska också användas till annat än forskning. När huset är färdigt 2021 ska det också rymma bland annat en samarbetsarena, en konsertlokal och en restaurang.

Hans Fransson är projektutvecklare på Skanska och bjöd in flera av områdets aktörer till att presentera sina planer för varandra och övriga intresserade.

Anna Stenstam, CR Competence, tryckte på vikten av att skapa att attraktivt område.

– Man ska ha i åtanke att det måste finnas ytterligare mervärde förutom forskningsanläggningarna för forskarna som kommer till Lund. Vi måste jobba för att det ska bli intressant för de inblandade men även för deras familjer.

Pia Kinhult på ESS berättade att det första experimentet på ESS beräknas kunna genomföras 2023 – men var också noggrann med att poängtera vikten av att det händer något roligt utanför ESS grindar.

– Nu ska vi tillsammans dra nytta av den här exploateringen i Lund. Vi ska skapa en attraktionskraft, och det ska hända mer i området än att man får svar på sin forskningsfråga och sin analys. Forskare är vana att kunna vara på bra ställen och vi Lund behöver se till att det blir mysigt och så vi kan täcka upp för allt vad en människa behöver.

Peter Andersson, Science Village Scandinavia, berättade om arbetet med att skapa ett Science center som kan vara lockande både för närboende och för turister.

– Vi har i uppdrag att skapa ett fönster för spetsforskning. I Science Centers kommer att finnas besökscenter för ESS och Max IV, en edutainment hall, vetenskapliga föreställningar och debatter och tillfälliga utställningar. Det kommer både att vara lekfullt och mer djupgående och kombinationen är viktig.

Lunds Domkyrka genom Mats Persson var också med och berättade om projektet Råängen på området söder om forskningsanläggningarna. Där inleder man byggandet med att anlägga en klosterträdgård 2020 som sedan ska följas av bostäder som stämmer med kyrkans värderingar.

Hans Fransson från Skanska var nöjd med att så många i rummet är intresserade av samarbete.

– Det här är en global angelägenhet men det är vi här i rummet som ska se till att Lund slår Silicon Valley. Vi ska vara riktigt bra på samverkan och öppenhet och vi har redan kommit en bra bit på väg. Vi måste tänka på att det inte är tak och väggar som är det viktiga utan vad och vem som är i det. Vi kommer att ha musik i The Loop – men också humorfestival, körfestival och andra events. Vi vill knyta ihop verksamheter som riktar sig till hela familjen och jag tror att vi kommer att förbättra livskvaliteten för många.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar