Creatives & Changemakers

Lokala bolag är med och delar på 42 miljoner

Caroline Wendt
June 23, 2020

141 innovativa startup-bolag från hela Sverige har fått dela på 42 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att vidareutveckla nya lösningar som kan bidra till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Några av projekten har anknytning till Lund – som den historiska appen Be Here Then som deltagit i The Creative Business Cup och Bintel som varit en del av projektet Smarta Offentliga Miljöer.

Bolagen får ett bidrag på upp till 300 000 kronor för att till exempel ta fram en prototyp eller för att arbeta med att vidareutveckla sin affärsmodell.

- Det här bidraget ger unga företag med högriskprojekt en möjlighet att verifiera och validera sin affär för att öka möjligheterna att nå kunder, partners eller investerare, säger Emelie Falk, ansvarig för utlysningen på Vinnova, i deras pressmeddelande.

Några av de startup-bolag som får finansiering är SureCapture Technologies AB, som, gör en SARS-Cov-2 sensor för snabb känslig virus-detektion. Många av innovationerna handlar om hållbarhet, som Ligna Energy AB, som har ett batteri för storskalig stationär lagring av sol och vindenergi som består av 90 procent organiska material, där en stor andel är restmaterial från skogen. Stöd får också till exempel Skrym AB, en plattform som kopplar ihop emballageproducenter, transportörer och e-handlare för att minska emballagets miljöpåverkan och KosterAlg AB, med utveckling av KRAV-certifierade makroalger för restauranger och producenter inom livsmedelstillverkning.

Be Here Then gör en historisk app som använder äldre fotografier för att visa hur olika miljöer såg ut för länge sedan. Be Here Then har de två senaste åren varit finalist i den svenska Creative Business Cup som arrangerades i Lund. Under det senaste året har bolaget lanserat sin app och startat samarbeten med flera skånska städer, däribland Lund. Vinnova stöttar med 300 000 för att vidareutveckla idén.

Bolaget Bintel var med I projektet Smarta Offentliga Miljöer och tittade då på olika sätt att använda sensorer för att utveckla renhållningsbranschen. Nu får Bintel 300 000 kronor för att arbeta med behovsstyrd tömning av fettavskiljare.

Ett annat bolag med lundanknytning är Helios Innovation AB som får 300 000 kronor för avsaltning med hjälp av restvärme från industrier.

Här hittar du alla projekten som fött stöd.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar