Creatives & Changemakers

Lunds universitet bjuder in till UNEXPECTED i samarbete med Future by Lund

Caroline Wendt
April 12, 2023

Vad ser vi för spännande innovationsområden som tar utgångspunkt i de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna? Skulle man kunna skapa en möjlighet att få besöka några av dessa? Nu har Lunds universitet skapat ett nytt och unikt forum kallat UNEXPECTED där man kan ta del av och bli inspirerad av pågående innovations- och samverkansprocesser som också reflekterar över ”existentiell hållbarhet” som en värdegrund. Den 1 juni samlas forskare, entreprenörer, politiker, tjänstepersoner och företagare för ett internationellt forum på Mejeriet i Lund.

Under 2022 var Lunds universitet en av cirka hundra organisationer bakom en ansökan till EU:s enorma innovationssatsning KIC (Knowledge and Innovation Communities) inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Universitets konsortium slutade som tvåa, samtidigt som det arbete som gjordes på universitetet gav ett stort mervärde, bland annat genom att tvärvetenskapliga samarbeten med olika innovationsfokus arbetades fram. Samtliga fakulteter deltar i arbetet och man har fokuserat på åtta tvärvetenskapliga innovationsområden där Lunds universitet är drivande.

Nu vill Lunds universitet ta arbetet vidare genom att skapa ett forum och en mötesplats för att synliggöra och diskutera hur och på vilket sätt man kan driva och utveckla innovationsområden och projekt där de kreativa och kulturella kompetenserna är i kärnan. Detta gör man genom UNEXPECTED - Arts and Science Innovation Forum den 1 juni.

- Vi behöver ett forum för att diskutera idéer och för att förklara hur vi jobbar med innovationsprojekt på kulturområdet, säger Charlotte Lorentz Hjorth på LU Samverkan och Future by Lund. Tillvägagångssättet är ganska annorlunda och det behövs inspiration för alla inblandade.

Under en heldag kommer deltagare att tillsammans utforska existentiell hållbarhet och innovation inom den kulturella och kreativa sektorn genom sex innovationsområden. Dessa är:

Att transformera mode- och textilbranschen. EU:s textilstrategi från 2022 kommer att ha en enorm inverkan på dagens Fast Fashion-modell och tvinga branschen att anpassa sig och hitta nya och hållbara affärsmodeller. Om några år måste alla kläder ha ett produktpass som ger digital information om produkterna. I Lund är detta redan verklighet genom att studenter från Lunds universitet med partners från industri och akademi kommer att starta en testdemo av produktpasset på 4 000 plagg. På UNEXPECTED ges besökarna tillfälle att lära sig mer om hur modetransformationen kommer att påverka samhället, näringslivet och konsumenterna.

Den personliga upplevelsen av digitala konserter. Visionen med projektet Digital Interactive Concert Hall är att göra det möjligt att streama liveevenemang där den "digitala" publiken har full kontroll över vem och vad man ska zooma in på. Under våren 2023 blir Malmö Live Konserthus ett levande labb för ett första test av den nya tekniken.

Förverkligande av mänskliga rättigheter. Vilka är möjligheterna att utveckla nya typer av ledarskap och sätt att organisera oss för att försvara och stärka mänskliga rättigheter och yttrandefrihet? Vilken roll kan städer spela när nationer misslyckas? Vad kan vi lära oss av dagens globala rörelser? Och vad ser författare och journalister som de stora hoten och möjligheterna mot yttrandefrihet de kommande åren?

Existentiell resilliens. Människor bär inom sig förmågan att finna mening i tillvaron. Idag, när kriser hotar grunden i samhället är vår inre kraft att skapa och känna meningsfullhet i livet viktigare än någonsin. Samverkansinitiativet Existential Resilience samlar 17 partners i ett försök att utforska meningsskapande genom kontemplation, estetik och medkänsla. Målet är att integrera dessa i utbildningen för främst yrken som är relationsintensiva, såsom sjuksköterskor, läkare, lärare, poliser och så vidare.

Biosfärkandidaturen Storkriket – en möjlighet till existentiellt platsskapande. Det finns för närvarande 738 UNESCO-biosfärer i 134 länder runt om i världen. Sju av dem finns i Sverige och genom att Storkriket, inom kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv, kandiderar kan det bli åtta. Storkriket är unikt på det sätt som det har integrerat den kulturella dimensionen i kandidaturen. Biosfärområdet Storkriket är ett nytt innovationsekosystem med möjligheter till kulturellt entreprenörskap.

Arkeologi & ny Teknik. Precis som digital teknik påverkar vårt dagliga liv djupt, revolutionerar den också arkeologin. Införandet av 3D-modeller för att göra digitala kopior av artefakter, arkeologiska platser och monument har höjt kvaliteten på arkeologisk forskning, vilket ger arkeologer nya verktyg för att analysera och tolka tidigare spår av mänskligt liv. Utvecklingen öppnar för bredare användning, inte bara för forskningsledning och publicering utan också för spridning och populärvetenskap.

Birgitta Persson från Olivearte Cultural Agency arbetar med att utveckla konceptet för forumet och att producera UNEXPECTED.

- Tanken är att UNEXPECTED ska fungera som ett forum för att lära tillsammans där vi kan utveckla vår förmåga att arbeta över gränserna med innovation och kreativitet, säger Birgitta Persson. Under eventet ska vi presentera och diskutera konceptet för forumet utifrån Existentiell hållbarhet. Existentiell hållbarhet är ett självklart kompetensområde för de kulturella och kreativa näringarna – och samtidigt en saknad bit i det gröna omställningspusslet.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar