Digital Cities & Citizens

Meshnätet i centrala Lund växer fram

Caroline Wendt
May 28, 2018

I SOM-projektet ska kabelskåp förses med sensorer i ett Bluetooth-meshnätverk. För att se till att varje del av överföringen fungerar samlade Johan Lindén på Mobile Heights representanter från olika projektpartners till en workshop, medan Håkan Skarrie på Kraftringen genomförde mätningar av signalstyrkor i centrala Lund.

I projektet Smarta Offentliga Miljöer handlar ett av delprojekten om att använda sensorer för att hitta ett effektivt och billigt sätt att övervaka kabelskåp. I Lund är det Kraftringen som har hand om elskåpen och i skåpen kommer meshnoder att installeras. Ett mätvärde som kan vara intressant är förstås temperatur – men också till exempel acceleration, som skulle kunna uppstå om ett skåp blir påkört eller en lucka står öppen. Sensorer kan kopplas upp på många olika sätt och i projektet är tanken att man ska använda ett Bluetooth-Meshnätverk. Ett Mesh-nät består av en grupp enheter som tillsammans bildar ett nätverk. Skulle en enhet försvinna kan signalen ta sig fram genom andra vägar i nätverket. Mätvärdena skickas sedan vidare med Narrowband IoT till Sensatives plattform Yggio. Yggio ska i sin tur kunna kommunicera med plattformen Civity, Ericssons moln och med önskade klienter som samlar data till beställaren.

Aktörerna Kraftringen, WeConsulting, Wonderware/Schneider Electric, Sensative, miThings, Mobile Heights, u-blox, Ericsson, Device radio och Future by Lund har alla ansvar för en del i processen att ta mätvärden från sensorerna till läsbar data. Vid workshopens början var vissa delar av kedjan redan testade medan andra var längre från ett färdigställande.

‑ Jag ville samla så många aktörer som möjligt för att få en överblick över hur långt vi kommit samtidigt som jag vill dra igång de processer som inte riktigt tagit fart, berättar Johan Lindén från Mobile Heights om workshopen.

‍Uppe till vänster: Paul Jorish och Ulf Randau i diskussion på workshopen. Till höger: Möte i visualiseringsgruppen med Carro Wendt, Magnus Sjöström, Kim Au, Håkan Skarrie, Paul Jorish och Johan Lindén. Nere från vänster: Paul Jorish och Mats Andersson gör mätningar av signalstyrkor på Mårtenstorget. Nere till höger: Synkning av Wonderware och Yggio. Till höger Johan Lindén och Håkan Skarrie.

Under workshopen lyckades man identifiera några buggar i kommunikationen mellan Wonderware och Yggio men hittade också sätt att lösa buggarna på. En grupp arbetade med visualiseringen av resultaten vilken inledningsvis ska lösas via Wonderware. Flera delar sammanfogades under workshopen men det blev också tydligt vad som måste lösas.

‑ Det som återstår är framförallt kommunikation mellan två chips i routern, så att vi kan sy ihop Narrowband IoT och Bluetooth med varandra, säger Johan Lindén.

Någon dag efter worskopen testades också IoT-nätverket i ett område runt Mårtenstorget i Lund.

En grupp bestående av Mats Andersson, u-blox, Paul Jorisch och Henrik Thörn, båda We Consulting och Andreas Vikström och Håkan Skarrie, båda Kraftringen, gjorde mätningar av räckvidden mellan kabelskåpen på Mårtenstorget för att verifiera att det kommer att finnas täckning i hela området. Mätningar gjordes med både Bluetooth short range och long range. Resultaten visar att nätverket borde fungera väl när det är igång.

I ett första steg kommer sensorer för övervakning att monteras i Kraftringens kabelskåp men Kraftringen har också infrastruktur för fjärrvärme, fiber och gas i området som skulle kunna övervakas via mesh-nätverket. Dessutom kan många andra funktioner i staden kopplas upp och övervakas via nätverket.  

När nätverket väl är igång kommer det att visualiseras både hos Kraftringen och Future by Lund.

‍Johan Lindéns skiss av Mesnätverket i Lund

.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar