Ideas for Society

"Om det blir ett brett och högt svenskt användande av båda anläggningarna har vi lyckats bra"

Caroline Wendt
June 22, 2020

Under våren har Vetenskapsrådet och Vinnova etablerat ett gemensamt kansli vars uppgift är att maximera svensk nytta av forskningsanläggningarna European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund. Chef för ESS/MAX IX-kansliet är Mikaela Rapp, som siktar på ett högt svenskt användande av anläggningarna. Visionen är att skapa en plats för akademisk forskning, industri och näringsliv att verka och interagera för att lösa samhällsutmaningar, både nu och i framtiden.

In English.

För att maximera svensk nytta av de båda anläggningarna ESS och MAX IV har regeringen gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att etablera ett gemensamt kansli. ESS/MAX IV-kansliet ska bidra med en helhetssyn och att samordna nationella insatser.

- Vårt uppdrag är nationellt och det handlar om att maximera nyttan för Sverige i fråga om just anläggningarna i Lund, säger Mikaela Rapp, kanslichef. Lund är en central punkt men vi har ett nationellt perspektiv och kansliet kommer att vara placerat i Stockholm. Regeringen har en vision av att anläggningarna och området kring dem ska vara ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Kansliets uppgift är att verka för att förverkliga den visionen.

Förutom ESS och MAX IV är det är många andra aktörer som är viktiga för att förverkliga visionen för området och därför är en bred samverkan central för kansliets arbete.

- Det är ju en jättesatsning där olika typer av organisationer, universitet, privata finansiärer, företag, verksamheter och nätverk är inblandade i insatser mot anläggningarna, fortsätter Mikaela Rapp. Eftersom ansvaret ofta ligger på flera olika aktörer finns ett behov av ett neutralt samlande organ som ser insatserna ur ett systemperspektiv. Kansliets uppgift är att samordna och driva frågor inom strategiskt viktiga områden.

Den närmaste tiden kommer kansliet att arbeta fram en nationell implementeringsplan. Syftet med implementeringsplanen, som ska sträcka sig fram till 2028, är att samla Sverige kring en gemensam målbild med tidsatta och uppföljningsbara mål.

Även om kansliets uppdrag inte är internationellt är balansen mellan nationellt och internationellt en viktig bit.

- Vi kommer att mäta hur många svenskar som verkar på anläggningarna - men om det blir noll sökande internationellt är inte anläggningen av världsklass. Meningen är att både anläggningarna och Sveriges användande av dem ska vara i världsklass. Vårt uppdrag är nationellt men man måste inkludera det internationella perspektivet.

Vad skulle vara ett tecken på att kansliet har lyckats bra i sitt arbete?

- Om det blir ett brett och högt svenskt användande av båda anläggningarna har vi lyckats bra. Sverige bidrar med mycket pengar och det är viktigt att användarantalet matchar de pengar vi stoppar in. Om man sedan verkligen ska ha lyckats är det om man har skapat en innovationsarena som ger ringar på vattnet - där företag frodas, där det finns plats för innovationer mellan olika områden, där människor möts som annars inte hade träffats och där man fortsätter att ta kliv framåt både nationellt och internationellt inom teknikutveckling och tech transfer. Då har det skapats en plats som ger förutsättningar till för akademisk forskning, industri och näringsliv att verka och interagera för att lösa samhällsutmaningar, både nu och i framtiden. En plats för möjligheter helt enkelt.

Anläggningarna är en nationell angelägenhet men Lund som plats är en viktig del i helheten.

- Platsen Lund är viktig för att det där finns en lång akademisk tradition, vilket är en viktig grundbult i att skapa en excellent plats. Lunds och Skånes relation till Danmark är också en viktig förutsättning. Utöver det finns många anledningar till varför anläggningarna hamnade i Lund, och en av dem är en lång historia med MAX-labb vilken i sin tur har lett vidare till att ESS hamnade i Sverige.

Mikaela har en bakgrund som forskare inom biokemi och har varit användare på många synkrotronanläggningar i världen, bland annat MAX-labb.

-Jag kan relatera till vad forskarna behöver för att lyckas. Jag kan också ta ett industriperspektiv eftersom jag satte upp ett samarbete mellan ett företag inom läkemedelsutveckling och en forskargrupp på Stockholms universitet. Många forskningsanläggningar är ganska svåråtkomliga för företag eftersom det dels är svårt att få access till dem, dels är svårt att få kunskapen som behövs för att använda dem.

Mikaela Rapp kommer närmast från stiftelsen Stockholm Science City där hon arbetade för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science med särskilt fokus på Hagastaden där man jobbar hårt för att skapa ett världsledande kluster inom life science.

När intervjun görs har Mikaela Rapp arbetet som ansvarig för kansliet i cirka tre månader. Än så länge har hon bara varit på kontoret i Stockholm en dag för att hämta sin dator. Om den annorlunda våren 2020 säger hon:

- Jag hade ju inte tänkt starta ett kansli vid köksbordet. Även min resa till Lund blev inställd, men just nu, med alla digitala mötesverktyg, är Stockholm faktiskt lika långt bort som Lund.

Mikaela Rapp gillar äventyr och spänning på fritiden och gillar klättring och att cykla mountainbike. När hon får höra om Lunds stora höjdskillnader inom staden bestämmer hon sig för att det är läge att testa – och då får ju turen gå från lägsta punkten vid Klostergården i södra Lund till ESS.*

- Jag får snart komma och provcykla och se om det stämmer!

*Höje å vid Klostergården i södra Lund ligger ca 10 m ö h medan rondellen vid E22 i Norra Lund ligger ca 83 m ö h. (satellitkarta.se)

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar