Moving Things & People

Mobilitetsprojekt ett styrkeområde för Lund

Caroline Wendt
June 21, 2021

I Lund pågår många projekt inom området mobilitet i vilka aktörer samverkar för att skapa framtidens hållbara transporter. Under året har en fysisk och digital plattform tagits fram för att samla projekt inom hela Öresundsregionen. Mobility Forum har en utställning på Scheelevägen och där har både den elväg som byggs i Lund och andra projekt fått ett fönster och en plats att samverka. Dessutom är det möjligt att utforska miljön digitalt, vilket ytterligare väntas öka synligheten och samskapandet. I vår korta film möter då några av personerna i projekten runt Mobility Forum.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar