Moving Things & People

Mobilitet på Tvärs ser på nya affärsmodeller

Anders Bengtsson
December 13, 2021

Modern och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar helt nya affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av en ny typ av tjänster. I projektet Mobilitet på Tvärs planeras ett webbinarium som rör hur förändrat värde och förändrade roller inom person- och godstransporter kan behöva kompletteras med innovativa affärsmodeller för att komma till sin rätt. Passa på att anmäla dig redan nu!

Inom ramen för projektet Mobilitet på Tvärs och Mobility Forum, sänder vi ett webbinarium från Studio Stadshuset den 18 januari, kl. 13-15, på temat nya affärsmodeller.

Här kan du anmäla dig.

Ta del av presentationer och inspireras av nya erfarenheter och perspektiv från:

*Samarbete mellan offentliga och privata aktörer inom hållbar mobilitet

Susanne Krawack, Concito – Danmarks gröna tankesmedja

*Barriärer för utveckling av nya affärsmodeller – erfarenheter från LIMA-projektet

Drive Sweden

*Hållbara affärsmodeller för mikromobiliet, baserat på erfarenheter med elsparkcyklar i mindre städer

August Svedenstedt, TIER

Elin Hovik Skage, Namsos kommune i Norge

*Ett nytt mindset – samåkning som ett komplement till kollektivtrafiken.

Kasper Dam Mikkelsen, NaboGo

* Resultat och diskussioner. Mobility Forum – Greater Copenhagen. Nätverket, som på tvärs av aktörer och geografier arbetar för en sammanhängande och hållbar mobilitet i regionen, samlar upp och tar resultaten och diskussionerna från dagens webinar vidare in i nästa steg.

Related videos to category:
Moving Things & People
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar