Makers & Sharing

Möjligheter för Lund i Boston

Caroline Wendt
November 5, 2018

I mitten av september var Future by Lunds Peter Kisch i USA med Magnus Agerström från Cleantech Scandinavia. Syftet var att knyta nya kontakter och koppla upp Lund internationellt. I USA besökte de bland annat Boston, som visade sig ha många spännande lösningar för innovativa samarbeten.

Peter Kisch och Magnus Agerströms besökte en rad olika platser i Boston och hittade många intressanta verksamheter.

Greentown lab är en accelerator och en verkstad i samma yta. Greentown lab är ett privat företag i sammanlagt tre våningar med både våtlabb och prototypering. Initiativet startade med att fyra företag började samverka, dela resurser och hyra. Samarbetet har sedan vuxit organiskt och nu ingår cirka 90 bolag där cirka 25 större företag är sponsorer. All utrusning i lokalerna har man fått ihop genom sponsring och olika stöd. Byggnaden är en gammal mekanisk verkstad med kranar i taket.

Till Greentown Lab kommer cirka 12 000 besökare per år och det är event i princip varje dag. En stor scen finns i bottenplanet. Det finns också en hel del europeiska bolag som är kopplade till siten, bland annat Schneider Electric. Man håller på att knyta upp sig internationellt och har skrivit avtal med en inkubator i Rotterdam och en i Schweiz. Greentown Labs blev ”rekryterat” av Somervilles borgmästare (Somerville är en del av Bostons storstadsområde), en visionär som fått till ett Maker Space på 10 000 kvadratmeter och fyllt på med Greentown labs bredvid.

Bilder från Greentown lab.

Somerville driver en tydlig strategi med att skapa så kallade Fabrication Districts. Detta är områden/kvarter som uteslutande ska innehålla verksamheter kopplade till kreativitet, innovation och skapande.

Somerville har en egen ”Revolving fund” på några miljoner dollar som man investerar i olika externa projekt. Pengarna lånas ut med återbetalningskrav men till förmånliga villkor. Staden har även ett program kallat Somerville Living Labs som är till för att testa nya lösningar i staden.

Man har en uttalad vision om att vara en innovativ stad och har även ett program för en så kallad Innovationsekonomi.

Bredvid Green Town Labs ligger Artisan’s Asylum som är ett makers community med en yta på ca 10 000 kvadratmeter och ett hundratal medlemmar. I Artisan Asylum kan man hyra en liten yta eller hyra tid kvällstid eller till helgen.

I lokalerna finns ett bra utbud av maskiner. Det finns flera olika varianter av olika CNC, 3D skrivare med mera. Maskinerna köps inte till normalpris utan doneras eller hittas på rea. Flödet mellan Greentown lab och Artisan’s Asylum sker på individuell basis. Man upplever att man har stor nytta av varandra även om fokus är olika.

Peter Kisch på MIT Media Lab.

Boston - MIT (Medialab och Material Science Lab)

Medialab driver ett antal visionära och banbrytande projekt med fokus på Future Cities. De jobbar med Madrid, Mexico City och några andra stora städer kring kollektiv intelligens, beslutsfattande, framtidens stad och ”Liquid Democracy”. Deras verksamhet kanske inte direkt är något för Lund, men Peter Kisch och Magnus Agerström frågade om innovationsekosystemet i Boston och vad det är som gjort det så framgångsrikt. Medialab lyfte då fram några saker som de gör som kan vara nytta även i Lund:

*De skapar olika nätverk och communities. Det som är annorlunda är att de alltid är blandade, det vill säga det byggs inga nätverk enbart för tekniker eller investerare utan blandningen av personer är viktig och man samlas kring något man brinner för, som till exempel Biotech.

*Det finns en förmåga att få till samarbete mellan många människor. Samarbetet är flexibelt även i nya konstellationer och har fokus på resultat.

*I innovationssystemet finns ett genuint givande och tagande, det vill säga de inblandade ger alltid bort något med glädje för de vet att det kommer något annat värde tillbaka.

*De flesta som verkar i Boston har flera hattar. De är inte bara forskare, företagsledare, entreprenörer, innovatörer eller investerare utan de dyker upp olika roller och i olika communities.

*Lab och testmiljöer spelar en central roll. Det är här det händer. Många av dessa har vuxit fram organiskt, ofta som non-profit bolag. I princip saknas offentligt drivna innovationsmiljöer, däremot har det offentliga genom olika stöd investerat in i olika funktioner och gett lån för att säkra fortlevnaden. Till exempel investerade Massachusetts State en miljard USD för att säkra att Biotechindustrin skulle finnas kvar i Bostonområdet. Några lab att hålla koll på är Lab Central (BioTech), MassRobotics (Robot) och Material Science Lab.

MIT har en speciell roll i innovationssystemet (förutom forskning och utbildning). De uppmuntrar aktivt sina professorer att ta olika roller utanför den akademiska världen och låter anställda gå in och ut ur MIT. Det har skapat en grym dynamik med flöden av människor. Vidare så äger MIT IP-rättigheter till alla patent och har ett kontor som hanterar dessa och som sedan licensierar ut dem till framför allt entreprenörer och små bolag mot en låg kostnad. Syftet är inte att tjäna så mycket som möjligt på varje IP-rättighet, utan att spinna ut så mycket som möjligt. Detta gör att intresset för att finansiera MIT ökar. De stora bolagen följer de små som vidareutvecklar patenten för att sedan eventuellt köpa dessa om det är aktuellt. Kontoret som håller i IP-rättigheterna utvärderas inte på hur mycket IP de säljer utan hur mycket externa anslag som kommer in.

Inom ramen för EU-programmet ENRICH (EU:s program för att hjälpa små bolag till USA) har man bestämt att Boston och San Fransisco ska bli hubbarna eller ingångarna till USA för alla typer av satsningar.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar