Co-Create

”Mycket snack och mycket verkstad”

Caroline Wendt
September 11, 2019

Future by Lund arbetar i det organisatoriska mellanrummet mellan kommun, näringsliv och universitet – men vad betyder det egentligen? I samarbetet finns mer än sjuttio organisationer och 300 personer och för att förklara möjligheterna som finns med gemensamma arbetet används en modell med en blå, en grön och en gul zon. Häng med när Future by Lunds projektledare Peter Kisch förklarar!

In English.

Innovationsplattformen Future by Lund arbetar för att skapa nya värden och för att kombinera och integrera nya lösningar. Det där låter ju bra – men varför kan man inte nöja sig med att arbeta som man alltid gjort?

– Samhället har förändrats så att vi till exempel har gått från att konsumera prylar till att köpa beteenden, Säger Peter Kisch. Tidigare var det till exempel en ny teve som var viktig – nu tillkommer valet av abonnemang. Vi betalar för ett konsumtionsbeteende och det är det som driver utvecklingen idag. Värde skapas i processer i vilka någon eller några kombinerar och integrerar. I Future by Lund nätverk vill vi att vi tillsammans ska skapa en mjukvara för samhället vilken ger värde genom att vara en mix av många komponenter.

Vad kan den här förändringen skapa för utmaningar för organisationer och medborgare?

– Till exempel i kommunen har vi traditionellt delat upp arbetet i förvaltningar och ansvarsenheter i en hierarkisk organisation. Per definition sätter man upp gränser, det här är mitt och det här är ditt. I det nya samhället uppstår nya beteenden och behov som ligger utanför de gamla gränserna. Här skapas organisatoriska mellanrum som vi som medborgare eller kunder kan få problem med, som när vi till exempel skickas mellan olika myndigheter eller organisationer utan att få vårt problem löst. Vi behöver hitta sätt att gå från en hierarkisk integration till en process- och relationsintegration.

Hur får vi då ihop relationerna mellan de olika aktörerna för att skapa nya sammanhang och nya resultat?

– Många av de lösningar som ska levereras i framtiden när man pratar om staden och stadsutveckling ligger i det organisatoriska mellanrummet. Det är anledning till att Future by Lund har plockat upp tråden. Det är inte längre en spelare som har ensamt ansvar, som när kommunen förr hade hand om allt från skola till el, värme och vatten. Nu är allt mer fragmentariskt och det ställer nya krav på hur vi organiserar oss och hur vi gör det ihop. Det är därför det behövs en innovationsplattform – för att foga samman och skapa sammanhang.

Future by Lund arbetar med en modell med en blå, en grön och en gul zon. Vad ska det vara bra för?

– Modellen är som en karta för att vi ska kunna orientera oss när vi gör vad och vem som finns var. I den blå zonen bestämmer man allt själv och har kontroll och mandat. Där finns de personer som jobbar med det företagen själv har kontroll över. Där finns säkra resultat i en nära framtid och det är en tydlig rollbeserad organisation med chef och underordnad. Utanför finns den gröna zonen, som befinner sig i mellanrummet mellan organisationer. Där behövs samverkan och dialog med delat mandat, och det som händer där ligger 1-2 år bort. Här finns till exempel ofta städer och byggbolag som samarbetar för att bygga nya områden. Går man ännu länge ut i den gula zonen är mandatet ganska oklart och händelserna ligger kanske 3-5 år bort i tiden. I den här zonen behöver man stimulera, facilitera, testa och omvärldsbevaka för att skapa kunskap och förståelse. Många i Future by Lunds nätverk ligger i grönt och gult.

Vad är nyttan för de som är med i Future by Lund?

– Att identifiera om man befinner sig i gult, grönt eller blått är ett bra sätt för organisationer att förstå och förklara var man befinner sig och vad man kan behöva. Det här är ett sätt att veta vad som kommer runt hörnet. Att enbart vara i den blå zonen fungerar inte om man vill förändras - för teknikutveckling, beteendeförändring och förståelse för kulturella förändringar hittar man inte i den blå zonen.

Hur jobbar Future by Lund för att underlätta arbetet i den gula zonen?

– Vi initierar och driver olika testbäddar och testprojekt där vi övar och tränar våra projektpartners att driva innovation tillsammans för att det ska bli konkreta resultat. Vi arbetar för att underlätta för samarbete genom att till exempel hitta såddfinansiering och intresserade teknikbolag, föra samman personer, initiera och katalysera och sy ihop konsortium. Vi vill ha mycket snack – och mycket verkstad!

Har du en intention att skapa nästa generations lösningar tillsammans med andra? Kontakta Peter Kisch och Katarina Scott.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar