Moving Things & People

Nästa generations elväg invigd i Lund

Caroline Wendt
June 5, 2020

Elvägen på Getingevägen invigdes genom att Lunds kommunstyrelses ordförande Philip Sandberg gjorde en premiärresa i buss tillsammans med Jonatan Nilsson och Maia Nilsson. Under de kommande åren kommer sträckan att användas för att testa hur man kan ladda elfordon under färd.

I Lund invigdes i början av juni elvägen på Geringevägen. Den här typen av elväg kan enkelt installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. Målet är att under två års tid testa och skapa mer kunskap om elvägar, en klimatsmart teknik som gör det möjligt för elfordon att laddas från vägen under färd.

Vid invigningen deltog bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman via länk.

– För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt, sa energi- och digitaliseringsministern vid invigningen.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Enligt Sveriges klimatmål ska klimatutsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030, och en viktig bit i detta kan vara att elektrifiera vägtransporterna. De tester av elvägar som nu pågår i Sverige är ett första steg i att skapa en laddinfrastruktur som möjliggör skiftet till en elektrifierad och fossilfri fordonsflotta med minskade utsläpp. Trafikverket har investerat 84 miljoner kronor i satsningen i Skåne, av totalt 96 miljoner, för att skapa mer kunskap om teknologin, men också om drift, underhåll och miljöeffekter.

– Trafikverket gratulerar i dag Elonroad och Evolution Road för det utmärkta arbete som har gjorts för att få denna testanläggning på plats och vi ser nu fram emot tester och analyser av denna mycket intressanta elvägsteknik. Detta är ett viktigt steg i arbetet mot morgondagens fossilfria transportsystem, sa Trafikverkets programansvariga för elvägar Jan Pettersson.

Projektet Evolution Road startade 2019 och pågår fram till och med 2022. Det första fordonet som testas är en elbuss från Solaris och den kommer att testköras på elvägen en vecka per månad. I anslutning till elvägen i Lund öppnar i sommar också ett besökscenter.

– Vi är stolta över att vara del i denna omställning för miljön och klimatet. Vi tror verkligen på den här tekniken och vill visa upp dess fördelar. Det hade inte varit möjligt utan våra samarbetspartners som arbetat ända in i det sista för att få den första delen av elvägen på plats och nu invigd, sa Per Löfberg, projektledare Evolution Road.

– Med Elonroads teknik är installationen exceptionellt enkel och kostnadseffektiv. I laddskenan finns avancerad teknologi som samtidigt gör vägnätet smart och digitalt, sa Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad AB.

Peter Kisch och Future by Lund var med i en tidig fas då projektet formades och när ansökan skulle skrivas.

– Fantastiskt kul att se att projektet äntligen blir av efter drygt sex år, säger Peter Kisch. Det här sätter fingret på det faktum att det gäller att vara uthållig för att komma i mål i sådana här frågor. Innovatören Dan Zethraeus och hans gäng har dragit det stora lasset och vi andra har kunnat stå bredvid och stötta.

Om tekniken

Den patenterade lösning som testas i Lund är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Laddningen kan ske både under färd och stillastående och fungerar med de flesta typer av fordon, till exempel personbilar, bussar eller tunga lastbilar – i stadsmiljö eller på motorväg.

Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna, ett så kallat konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet. Laddskenan på vägen strömsätts i unikt korta meterlånga sektioner, vilket gör säkerheten hög eftersom den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet.

Evolution Road – ett privat-offentligt samarbete

Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Trafikverket är huvudfinansiär.

Premiärturen på elvägen. Philip Sandberg, Lunds kommunstyrelses ordförande, tillsammans med Jonatan Nilsson och Maia Nilsson invigde elvägen.

Texten är baserad på Evolution roads pressmeddelande.

Om invigningen i pressen i urval:

Debattartikel av Philip Sandberg och Louise Eklund.

DI

Tidningen Syre

Infrastrukturnyheter

Bussmagasinet.se

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar