Innovation district

Stort intresse för arbetet med Lund Innovation District

Caroline Wendt
November 3, 2023

I mitten av oktober arrangerades en eftermiddagsträff om Lund Innovation District (LID) och personer från näringsliv, organisationer, kommun och universitet samlades för att diskutera Lunds framtida möjligheter. Kristina Eneroth, Pia Kinhult och Anders Almgren från LID:s styrgrupp förklarade tankarna med ett innovationsdistrikt och ledde diskussionerna. ”Det är möjligt att det är idag som vi bygger något nytt som inte funnits tidigare. Vi i Lund har redan kommit långt inom området – men vi kunde leverera så mycket bättre om vi kunde mappa upp det bättre för oss själva”, sa kommunstyrelsen ordförande Anders Almgren.

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Över sjuttio personer från Lunds näringsliv, organisationer, kommun och universitet samlades för att få information om och tillsammans diskutera tanken på Lund Innovation District. De närvarande representerade en rad olika organisationer, men är också individer med ett intresse för att utveckla Lund Innovation District (LID) och Lund i allmänhet.

- Det är nog inte många gånger i Lunds historia som motsvarande kompetenser och intressenter har samlats på det här viset, påpekade Anders Almgren.

Inför diskussionerna gav Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor på Lunds universitet, en bakgrund om vad ett innovationsdistrikt är. Kristina beskrev ett innovationsdistrikt som en levande plats där forskning, entreprenörskap, anläggningar och infrastruktur sammanstrålar. Det här kan vara en motor för tillväxt, hållbarhet och jobbskapande. Ett innovationsdistrikt kan sägas vara ett sätt att systematiskt driva på utvecklingen. (Läs mer om innovationsdistrikt på vår hemsida)

- I ett innovationsdistrikt finns en stark idé om vart man är på väg och vill vara på väg. Samtidigt är det ingen enskild som kan äga detta, utan det är ett enat arbeta kring en gemensam vision. Alla aktörer har sin roll att spela. Man behöver både specialisera sig och jobba på tvärs. Det här är ingen marknadsföringsaktivitet utan ett sätt att starta en utveckling, berättade Kristina Eneroth. Nu måste vi skapa en förmåga att få ihop alla delarna i Lund!

Mötet var en start på detta viktiga arbete. Därför undersökte Pia Kinhult Head of Host States Relations, ESS, publikens intresse för området och inledde med att släppa ordet fritt när det gäller hur man ska tänka kring en gemensam vision.

- En gemensam bred vision är vad vi behöver, sa Lotta Wessfeldt från Ideon Science Park. Vi har många beståndsdelar som är nödvändiga och har ett innovationsdistrikt men vi har inte agerat som det. Det saknas gemensam ton och gemensam grund och det kan vi nå utan för stora ansträngningar, menade hon.

Ett ideal för ett innovationsdistrikt är att avstånden mellan olika verksamheter är korta och att det finns mötesplatser som gör att individer med kompetens inom olika områden möts på ett naturligt vis. Pia Kinhult undrade därför vad Lund kan göra för att plocka ner barriärer och bli bättre på att hitta samarbeten och interaktivitet. Svaren på frågan blev många. Ett sätt skulle kunna vara att bryta ner onödig byråkrati. En annan talare utvecklade hur Lund kan öka chansen för att personer med utmaningar och personer med lösningar lyckas träffa varandra. På andra ställen har man arbetat med arkitektur som gör att människor som normalt inte pratar med varandra möts, och det kunde vara en möjlighet för Lund, kanske extra viktigt i samband med de stora anläggningarna ESS och MAX IV. En annan tanke var ett samarbete och inkludering kring finansiering för att verksamheter ska kunna växa och för att Lund ska kunna använda sin fulla kapacitet och potential. Slutligen togs också studenternas kompetens i att skapa mötesplatser fram som en viktig resurs.

Därefter talade Anders Almgren kring hur Lund kan mobilisera ett engagemang.

- Lund kryllar av fantastiska innovatörer, världsledande forskare och fantastiska företag som ligger i framkanten i ett otal branscher. Men den samlade verkansgraden i Lunds ekosystem kunde vara bättre. Det är detta vi har samlats för idag. Vi har ju redan kommit långt och detta utan att vara världsbäst på att kroka arm. Tänk så otroligt mycket bättre vi kunde leverera om vi hittade förutsättningarna för att mappa upp det här bättre för oss själva!

Anders Almgren klargjorde också Lunds kommuns fortsatta engagemang i LID.

- Det vi bland annat kan bidra med är utveckla Lund som platsen där man vill vara, och att bidra med mötesplatser är viktigt. Summan blir mer än delarna och det är Lunds styrka. Vi tror på arbetet med LID och att det är ett steg vi måste ta för att bli det bästa Lund vi kan vara, inte bara för oss utan också för kommande generationer.

Ett innovationsdistrikt kan växa fram på många sätt och Lunds väg är nu att en styrgrupp har tagit initiativet och har valt Future by Lund för att katalysera arbetet. Det här första stora mötet visade på ett stort engagemang från aktörer i Lund och under mötet kom många förslag på viktiga inslag i det kommande arbetet. Ett var att det samlade Lund kan använda sin innovationsförmåga för att bygga en egen styrka och själv bedöma vad som saknas. En annan deltagare lyfte behovet av entreprenörer som kan hjälpa forskare och uppfinnare att nå ut med sina idéer. Även fler personer med förmåga att agera som en transferfunktion mellan silos kan vara ett behov. En förhoppning om att Lund ska vara först med att implementera de innovationer och lösningar som tas fram i staden lyftes också fram.

- Var är allt vi utvecklar? Vi har till exempel den finaste åkerjorden men var är robotarna, mätverktygen och drönarna som tar hand om den? Var har vi det intelligenta vattensystemet? Lund borde vara först med att implementera det vi tar fram, sa Magnus Sjöström på AFRY.

Mötet avslutades med ett mingel där många stannade för att diskutera. Att intresset för ämnet var stort märktes också genom att många redan då frågade om nästa steg, nya möten och arbetet med gemensamma mål och visioner.

Vad händer just nu?

Vill du vara med och påverka innehållet om Innovation District? Future by Lund samlar in alla intresserade åsikter och förhoppningar kring Lund Innovation District genom en enkät, den hittar du här. Enkäten kommer att analyseras av AI och ger därför större möjlighet för individuella svar än traditionella enkäter. Länk till undersökningen. Sprid gärna vidare!

Vill du lära dig mer om Innovation District? Under EU Days i Lund finns två programpunkter om Lund Innovation District.

15 november 11.30 – 12.15 The Story of Lund Innovation District – Global Impact Within Walking Distance med en panel hämtad från flera av Lunds stora företag samt

15 november 13.15 – 14.00 Exploring Lund Innovation District: A Playground of Demos and Testbeds

Läs mer

Vill du läsa om Lund Innovation District? Här hittar du materialet.

Bilden överst: Anders Almgren, Kristina Eneroth och Pia Kinhult. Foto: Tilde Svensson

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar