Digital Cities & Citizens

Nu blir demokratin digital

Caroline Wendt
September 20, 2017

Numera kan vi göra bankärenden, läsa nyheter, studera och ha kontakt med våra vänner hemifrån med digital teknik. Ett område som däremot inte i någon större utsträckning har använt sig av den digitala tekniken är den demokratiska processen. Nu visar nya experiment att digital teknik kan bli ett viktigt demokrativerktyg genom att engagera nya grupper av människor och bli något som för samman både städer med byar och parlamentariker med medborgare.

Det finns de som hävdar att orsaken till sjunkande röstsiffror och lägre förtroende för demokratiska institutioner världen över kan vara det avstånd som finns mellan medborgarnas liv och den politik och demokrati som genomförs. I rapporten Digital demokrati utgår man från att stora minoriteter i USA och Europa inte längre ser dagens demokrati som ett bra system. Kanske kan den digitala tekniken vara lösningen som ska ge ett högre deltagande, en rikare debatt och ett ökat förtroende. Kanske kan man också genom att utnyttja flera enskilda källor till kunskap också uppnå bättre beslut än när man enbart förlitade sig till professionella politiker och tjänstemän.

Under de senaste två decennierna har det funnits tusentals experiment med appar, plattformar och webbplatser och dessa får allt fler användare. Det finns också banbrytande innovationer inom digital demokrati som författarna bakom rapporten har studerat, både på parlamentarisk nivå och inom politiska partier. Hittills har dock verkligheten inte levt upp till de tidiga förhoppningarna.

Författarna till Digital demokrati har utforskat de utmaningar som digital demokrati kommer att behöva ta itu med i framtiden. De har kommit fram till flera områden som är viktiga att ta hänsyn till. Bland annat menar man att medborgarna inte i längden kommer att engagera sig för engagemanget skull utan deras deltagande behöver ge påtagliga resultat. Genom att engagera människor så tidigt som möjligt, till exempel inför ny lagstiftning, kommer människors känsla av tillfredsställelse att sannolikt att vara högre.

Rapporten konstaterar att digital demokrati inte är en snabb eller billig lösning utan kräver nya lagar, investeringar i IT och mjukvara samt investeringar i personal så att de har nödvändiga färdigheter. Verktygens användning måste inte bara göra det enkelt att bidra, utan det bör aktivt syfta till att förbättra kvaliteten på diskussionen, debatten och produktion. De bästa plattformarna gör det möjligt för deltagarna att se även bidragen från andra. Därmed behövs också funktioner för att begränsa personer som provocerar eller som sprider falsk information.

Författare till rapporten är Julie Simon, Theo Bass, Victoria Boelman och Geoff Mulgan.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar