Innovation

Dags för FN-samarbetet på Ideon

Caroline Wendt
September 9, 2019

‍FN via UNOPS kommer att öppna ett GIC (Global Innovation Centre) i lokaler på Ideon Science Park under hösten 2019."Det här kommer att sätta den globala lampan på Lund och visa att Lund är en plats som levererar spännande innovationer", säger Mia Rolf, vd på Ideon Science Park.

Under hösten 2018 blev det klart att UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, ska sätta upp ett av sina av sina globala innovationscentras (Global Innovation Centre) i Lund med stöd från Vinnova. Efter några månader av förberedelser börjar det nu närma sig att FN:s personal flyttar in på Ideons kontor. Svensk innovationsförmåga och svenska bolag ska matchas ihop med stora internationella behov för att kunna lösa de globala utmaningarna, som till exempel klimaträddande åtgärder.

– Jag är för behovsdriven innovation och med detta får vi behoven i pannan och kan se hur det kan lösas på nya sätt, säger Mia Rolf. Vi vill marknadsföra hoppet om en bättre framtid för bolag, entreprenörer, anställda och samhälle.

FN planerar ett tjugotal innovationscenter runt om i världen, och Innovationscentret i Lund blir ett av de första. Det här är ett led att arbeta mot de globala utvecklingsmålen inom Agenda 2030. Meningen är att svenska innovationer och svenska bolag ska kunna matchas mot ett internationellt ekosystem av utmaningar och behov.

Vad betyder det här för Lund?

– Det här kommer att sätta den globala lampan på Lund och visa att Lund är en plats som levererar spännande innovationer, menar Mia Rolf. Med hjälp av FN:s satsning skulle fler globala spelarna bli intresserade av att investera här men det skulle sannolikt också innebära fler etableringar inom Research & Development.

Den formella öppningen av UNOPS Global Innovation Center in Sweden blir den 21 oktober 2019.

FN driver innovationscentret med Vinnova som delfinansiär. Projektet pågår fram till 2023.

Bild: Grete Faremo, UNOPS Executive Director och Kjell Håkan Närfelt, Chief Strategy Officer Vinnova. Foto: Ideon Science Park

Related videos to category:
Innovation
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar