Creatives & Changemakers

Ny medlemskoordinator och de sexton första medlemmarna

Caroline Wendt
March 14, 2023

Nu kan vi välkomna de sexton första medlemmarna: Acconeer, AFRY, Byutveckling, Fashion innovation Center, Granitor, I Love Lund, Ideon, LKF, Lunds kommun, Lunds universitet, Medicon Village, Rise, Sensative, Trivector, WIN och xPlot. Dessutom vill vi presentera vår medlemskoordinator Åsa Grunning som ”ser fram mot att jobba med personer, organisationer och företag med intresse för Lund och den utveckling som finns här”.

I och med att Future by Lund gick över från projekt till ekonomisk förening startade också arbetet med att erbjuda forna partners medlemskap i föreningen. Ansökningar från potentiella medlemmar behandlas av den ekonomiska föreningens styrelse under ordinarie styrelsemöten. Nästa styrelsemöte är i april och till detta möte finns det ytterligare ansökningar som väntar på att bli behandlade. Samtidigt börjar vi erbjuda våra medlemmar både enskilda möten och gemensamma medlemsmöten kring förbestämda teman.

Vi kan också berätta att vi har fått en medlemskoordinator i Åsa Grunning, även medarbetare på Lunds universitets Samverkansavdelning. Åsa har arbetat på Lunds universitet sedan 1997, först med internationella frågor och därefter som projektledare inom LU Samverkan. En del i hennes arbete kommer att vara att jobba tillsammans med Future by Lund, med fokus på community-arbete. Åsa samlar medlemmarnas önskemål och sammanför medlemmar med liknande intressen.

- Jag kommer även att vara en länk in till Future by Lund när man har en fråga som man inte riktigt vet var den hör hemma, berättar Åsa Grunning. Det kan vara allt från att få veta mer om något man är nyfiken på till att arrangera ett event, och om inte jag kan svara kommer jag att ha möjligheten att guida vidare till rätt person. Jag är intresserad av människor och ser fram mot att jobba med personer, organisationer och företag med intresse för Lund och den utveckling som finns här.

Ni kontaktar Åsa på asa.grunning@futurebylund.se.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar