Moving Things & People

Nytt samarbete för klimatsmart mobilitet

Caroline Wendt
June 14, 2021

Stadsgator där det finns mer plats för umgänge, cykling och gång, plattformar som lyfter fram riktigt attraktiva resalternativ för invånarna och små robotar som tar paketen vi beställt via nätet hem till oss. Det var några av många framtida lösningar som lyftes fram när Drive Sweden och Viable Cities hade en kickoff för ett gemensamt samarbete kallat Klimatsmart mobilitet 2030. I samarbetet kommer deltagarna att se hur man kan förbättra arbetet med klimatneutral mobilitet i städer genom att dra nytta av styrkorna i de båda innovationsprogrammen.

Vinnova finansierar Sveriges sjutton strategiska innovationsprogram och två av dem är Viable Cities som arbetar med Klimatneutrala städer 2030 och Drive Sweden som handlar om framtidens mobilitetssystem. Mobilitetsfrågan spelar en nyckelroll för den klimatsmarta staden och staden är av stor betydelse för att skapa framtidens mobilitet. Därför har de båda programmen startat ett samarbete för att ta fram nya hållbara lösningar för hur människor och gods transporteras.

Omställningen som ska leda fram till klimatsmart mobilitet 2030 är komplex. Det vittnade också bredden på medverkande talarna om. Matthew Baldwin från EU-kommissionen berättade om EU & Klimatsmart mobilitet och EU-programmet där hundra städer ska få stöd i sitt arbete med klimatneutralitet. Baldwin pekade på hur viktigt det är med social hållbarheten, och att frågor om kön, klass och hälsa måste lyftas fram i mobilitetsarbetet.

Anna Kramers som leder forskningsprogrammet Mistra SAMS på KTH med fokus på bland annat tjänster som kan bidra till att minska antalet resor och att de resor som görs genomförs på ett mer klimatneutralt sätt som genom gång eller cykling eller med klimatvänliga transportslag som gärna är delade. I projektet har man identifierat några viktiga ingredienser i en framtida plattform för mobilitet som tjänst.

− Det är viktigt att det offentliga är med för att skapa en neutral plattform som fungerar som en öppen marknadsplats så att den kan attrahera många aktörer att finnas där samtidigt, säger Anna Kramers. Det är också viktigt att skapa attraktivitet för tjänster som är bättre än att ta bil. Kanske kan vi använda AI för att kombinera ihop de tjänster som passar för att hjälpa oss att få fram bra erbjudanden.

Mobilitet som tjänst diskuterades också av en panelgrupp bestående av Sofia Löfstrand, LIMA-projektet inom Drive Sweden, Sandra Viktor, Linköpings kommun, Charlotte Lejon, Energimyndigheten och Göran Smith, RISE. Förutom vikten av att skapa plattformar för att underlätta människors resande lyfte man i eventet fram vikten av att utveckla godstransporterna, som ökat under pandemin och som kan komma fortsätta att öka. Där kan det behövas nya lösningar i allt från de långa transporterna till hur man löser ”the last-mile” – eventuellt med små robotar. Där fanns Pontus Westerberg, UN-Habitat, Ulf Ceder, Scania och Camilla Alfredsson, Helsingborg stad med som experter.

En annan viktig infallsvinkel på framtidens mobilitet är gatans framtida utformning och det diskuterade Dan Hill, Vinnova, Anders Bengtsson, Future by Lund, Vaike Fors, Högskolan i Halmstad och Steinar Danielsson, Volvo Car Mobility. Här lyftes bland annat vikten av att förstå att sättet som vi designar en gata kan vara ganska långt från det vi i nuläget ser som självklart med bilen som det dominerande transportslaget. Istället går det att öka ytorna för cykel- och gångtrafik och kanske också att ha gatan till en mer delad offentlig miljö som inte handlar så mycket om trafik utan mer om socialt umgänge. Vägen dit handlar om att byta tankesätt. Där berättade Anders Bengtsson om hur Lund genom LundaMaTs, en strategi för hållbart resande, arbetar med stadsmiljön bland annat för att göra det mer attraktivt att gå och cykla.

Hans Lindberg och Anna Tenje representerade Umeå och Växjö som är två av de nio städer i projektet Klimatneutrala städer 2030 som görs med stöd av Viable Cities (där även Lund deltar). De berättade om sitt arbete med att ställa om till klimatneutral mobilitet i städer.

Eventet var både en uppstart för ett forum där de olika aktörerna kan utbyta erfarenheter men också det första av en serie av årligt återkommande träffar där man kommer att rapportera om framsteg inom området. Om missade du eventet, eller vill se någon del igen, så hittar du det här.

Du kan också prenumerera på programmens nyhetsbrev Viable cities  och Drive Sweden.

Vill du läsa mer om samarbetet? Programcheferna Sofie Vennersten och Olga Kordas utvecklar tankarna kring alliansen.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar