Digital Cities & Citizens

Nytt sätt att koppla upp sensorer testas i Veberöd

Caroline Wendt
May 22, 2024

‍Nu blir det lättare att sätta upp sensorer i utemiljön – och det beror på att Lunds kommun byter gammal belysning mot miljövänligare LED-belysning. Till de nya lyktstolparna går det att ansluta sensorer som kan mäta till exempel buller, luftföroreningar och trafik. FLOW är ett innovationsprojekt som provar hur ny teknik kan användas, och nyligen startades testet att koppla upp sensorer med hjälp av lyktstolpar Veberöd.

Genom att Lunds kommun har startat arbetet med att byta ut gatubelysning till LED-armaturer har det också blivit lättare att koppla in sensorer för att få data som underlättar planering och ger stöd för åtgärder. De gamla lyktstolparna tändes och släcktes centralt, men de nya med LED-armatur är inte bara miljövänligare, de styrs också separat och har fast spänning dygnet runt. Lunds kommun startade arbetet med lyktstolparna i Veberöd, där arbetet med att byta de drygt 1 300 armaturer nu är genomfört. Det här ger deltagarna i FLOW, ett projekt som handlar om att mäta flöden med sensorer, en god möjlighet att testa hur de nya lyktstolparna kan användas.

- Det här gör vi både för att se hur vi kan mäta trafik och flöden och för att på olika sätt utvärdera tekniken, säger Anders Trana, projektledare i FLOW-projektet. Vi kan undersöka vad som behövs för att man enkelt ska kunna koppla upp sensorer, hur vi löser dataöverföringen, vilka säkerhetsaspekter som man behöver ta hänsyn till och hur man ska tänka i ansvarsfrågor. Det blir också en test för Tekniska förvaltningen för hur de kan arbeta med sensorer på lyktstolpar i framtiden.

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun är också med i projektet och tar hand om och godkänner uppsättningen av de enheter som projektet använder.

- Den grundläggande funktionen, det vill säga gatubelysningen, är naturligtvis viktigast men även vi på kommunen har ett intresse av att driva innovativa idéer, till exempel för att få tillgång till data. Kan man använda den befintlig infrastrukturen till detta är det bra. Sedan behöver vi försäkra oss om att vi kan kontrollera vilken teknik och utrustning som ska användas i olika projekt, och att vi har tydliga avtal att luta oss emot. Detta ska hända genom en affärsmodell som vi håller på att ta fram nu, säger Stefan Jönsson på Tekniska Förvaltningen i Lunds kommun.

I april 2024 startades arbetet med att skapa en testyta i centrala Veberöd på den plats där Sjöbovägen och Dörrödsvägen möts. Där har Kraftringen förberett arbetet genom att dra fiber till en lyktstolpe som nu utgör en WiFi-bas. Genom denna kan sensorernas data skickas vidare. Därefter sattes AXIS radarenhet och en kommunikationsbox upp. Radarenheten kan läsa av att fordon närmar sig och vilken hastighet de har. Data skickas sedan vidare till Sensatives IoT-plattform och därifrån går det att göra analyser. Det finns också planer på att sätta upp AXIS bildsensor som gör en anonymiserad analys av fordonsslag direkt i enheten innan data skickas vidare och med tiden även ytterligare enheter från Sigma Technology.

- Vi har valt Veberöd för att byn var först med möjlighet till kontinuerlig ström tack vare de nya lyktstolparna, säger Anders Trana. Det är också enklare att sätta upp vissa enheter i byarna, till exempel genom att där är färre hus som signalerna kan studsa mot. För oss är det också viktigt att Smarta Byar har kanaler för dialog med de boende på platsen så att vi lättare kan förklara vad enheten gör. I nuläget använder vi inte den data som samlas in utan det här är enbart ett tekniktest.

I Veberöd arbetar Smarta byar med att testa hur olika smarta lösningar kan användas för att gynna en by och de som bor där.

- Tekniken vi använder är ett verktyg för att skapa engagemang hos människorna i byn, säger Jan Malmgren från Smarta Byar. Det är viktigt att arbeta med beteendeförändringar för att vi ska kunna genomföra en grön omställning av samhället. Det behövs ett helt ekosystem av lösningar för att vi ska kunna göra en systemförflyttning, och det tror jag är betydligt enklare att göra i en by där människor känner varandra än i en stad. Därefter kan man flytta lösningarna till staden.

Projektet FLOW undersöker hur man kan samla data med hjälp av sensorteknik och sedan koppla samman data på en digital plattform. IoT Sverige finansierar projektet som startade 2022 och som pågår till december 2024. Projektpartners är Lunds kommun, Mobile Heights, Axis Communications, Sensative, miThings, Smarta byar och Acconeer.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar