Digital Cities & Citizens

Offentliga värden i en uppkopplad värld

Caroline Wendt
September 6, 2017

Allt mer av våra liv sköts via digitala plattformar. Plattformsföretag som Uber och Airbnb är affärsledande inom sina branscher – men Uber äger inga fordon och har inga anställda chaufförer och Airbnb äger inte fastigheter. Framtidens utmaning blir hur man befäster offentliga värden i det nya plattformssamhället.

I samband med universitets 350-årsjubiléum arrangerades ett symposium om det digitala samhället. En eftermiddag ägnades åt digital kommunikation i media. Huvudföreläsare var professor José van Dijck från Amsterdams universitet och hennes rubrik var ”Vem styr plattformssamhället? Att befästa offentliga värden i en uppkopplad värld”.

Online-plattformar finns inom alla sektorer och institutioner i västerländska demokratiska samhällen. Van Dijck ser att plattformssamhället inte alltid är en smidig och självklar process utan också en konfrontation mellan olika värdesystem, där både privata och offentliga intressen är inblandade. Det innebär en kamp mellan olika sociala aktörer - regeringar och offentliga institutioner, globala företag och entreprenörer, konsumenter och medborgare.

"Dessa plattformar tar sig förbi lokala och nationella institutioner"

José van Dijck tänker på plattformarna som en slags gatekeepers för ekonomisk och social aktivitet. Plattformar finns i snart sagt varje del av samhället, i till exempel transportsektorn med Uber, nyhetssektorn med Google News och Facebook och hälsosektorn med till exempel Runkeeper och Google Fit. De stora plattformarna som till exempel Google, Facebook, Microsoft och Apple har stora intressen i dessa tjänster och här kan de dessutom samla massor av data från sina användare.

‑ Plattformarna styr oss och vi drivs av en uppsättning av plattformsmekanismer, säger José van Dijck. Våra dagliga aktiviteter omvandlas till data och vår data är betalmedel för något som vi ser som gratis. Det dagliga flödet skapar ett online-värde.

José van Dijck har bland annat undersökt hur innehållet presenteras på sociala medier.

‑ När vi är ute på sociala medier ger vi ofta en rad signaler som svar på inläggen vi ser, säger hon. Det kan vara att vi trycker på like, retweetar eller kommenterar. Algoritmer utgår från detta och styr sedan vilket flöde vi får. Vi vet inget om hur detta urval går till.

José van Dijck pekar på det problem som de nya företagen som verkar utifrån en digital plattform kan medföra i samhället.

‑ Dessa plattformar tar sig förbi lokala och nationella institutioner, säger hon. I företaget Uber betalas inga skatter och inga pensioner till förarna och därmed har man inget som är allmänt värdeskapande för samhället. Det kan ju till sist bli så att ingen är med och betalar för den kollektiva servicen i staden. Man kan säga att plattformsföretag stökar till traditionella system. Världens största taxiföretag Uber har inga fordon, Facebook inget eget innehåll och bostadsförmedlingen Airbnb äger inga fastigheter. Hur blir det då med traditionella kärnvärden som tillhörighet, säkerhet, privat, transparens, demokrati och rättvisa?

‍José van Dijck från Amsterdams universitet talade om de demokratiska problem som plattformsföretagen kan medföra i samhället.

På Facebook produceras mycket innehåll, men på senare tid har frågan om vem som har ansvar för påhittat innehåll väckts. Nu utbildar Facebook användare i hur de kan upptäcka falska nyheter och man menar att man ska hitta sätt att motverka regeringars och andra aktörers försök att sprida propaganda.

‑ Facebook inser nu att något ska göras och börjar med att flagga innehållet som tveksamt. Där kan både användare och media markera och på så sätt låter Facebook någon annan ta ansvar, menar José van Dijck.

Framtiden då?

‑ Vi måste bli medvetna om att det här är saker som ska förhandlas. Vad behövs för att skapa en rättvis och demokratiskt plattformssamhälle? Pålitlighet i plattformssamhället beror på alla aktörer och alla bör vara en del av den förhandlingen.

Läs mer: Algoritmer är morgondagens beslutsfattare, skriver Stefan Larsson forskare vid Internetinstitutet vid Lunds universitet i Fokus forskning.

Filmer & presentationer från dagen hittar du här:

http://www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar