Future Living & Spaces

Ökat samarbete och digitalisering ger hopp för besöksnäringen

Caroline Wendt
May 5, 2021

Besöksnäringen hade digital morgonfika med Lundasupport och samtalet handlade om hur pandemin förändrat branschen, både under tider av restriktioner men även inför framtiden. Många aktörer är hårt drabbade i nuläget, men samtidigt spred diskussionen runt fikabordet ett hopp genom att det fanns många idéer på hur näringen i både stad och landsbygd kan bli bättre på att möta framtiden.

Representanter för flera delar av Lunds besöksnäring var med på Lundasupports digitala morgonfika i början av maj. I studion fanns Per Welinder, Visit Lund, Maria Paulsson, Grand hotell, Charlotte Rodenstedt på Be Here Then tillsammans med Lundasupports Lars Mattiasson. Med på länk fanns närmare tjugo personer, bland andra Claes Sandvig, Visita, Kajsa Jönsson, Anagram Live, kommunstyrelses ordförande Philip Sandberg, Johanna Forsman StoryTourist  och Christer Wallin, Lunds nyföretagarcentrum.

Att besöksnäringen drabbats i stor omfattning av pandemin är redan känt. Den sista omgången med förlängda restriktioner har slagit hårt, och än går det inte riktigt att överblicka konsekvenserna. Ett stort bekymmer är bland annat att branschen tappat kompetens genom att personal friställts, en kompetens som kan vara svår att få tillbaka. Ett annat bekymmer som kan bestå är avsaknaden av affärsresenärer och det har drabbat bland annat hotell- och restaurangbranschen.

Det konstaterades under mötet att Lunds kommuns åtgärdspaket ligger väl framme nationellt och i Lunds framtid finns många beslut och planer som kan vara positiva för näringen: Stadshallen renoveras, The Loop byggs, ett nytt kongresscentrum planeras och kanske blir det också en ansökan om Lunds som europeisk kulturhuvudstad 2029.

Besöksnäringen bildar ett stort ekosystem där delarna påverkar varandra och där många kan ha mycket att vinna på att öka samarbetet. Det var en av de viktigaste slutsatserna efter en timmes diskussioner om alla möjliga frågor. Under pandemin har dialogen mellan aktörer och med kommunen ökat, men många såg att det skulle kunna finnas stora vinster att göra genom att samverka ännu mer i fråga om olika erbjudanden och paketupplevelser. Tillsammans skulle aktörerna kunna få besökare i Lund att stanna längre, så att de både tar en turisttur i stadskärnan, går i butiker, besöker en restaurang men sedan kanske också väljer att övernatta och göra en tur ut i naturen i någon av kommunens östra delar. Det lyftes också fram att de små företagen kan vara extra hjälpta av ett ökat samarbete.

Åsikten att Lunds varumärke är starkt framfördes under mötet - det finns en stor variation på upplevelser, I Lund finns både medeltid och framtid, en lagom stor stad och fin natur.

Intresset för att återupptäcka Sverige och närmiljön har ökat i samband med reserestriktionerna. De två medverkande förtagen (Be Here Then och StoryTourist) som kombinerar det digitala med en upplevelse utomhus vittnade om att de ligger precis rätt i tiden. Under pandemin har de fått en bredare och större målgrupp och fler lundabor hemestrar. Samtidigt har intresset för dessa produkter från städer och kommuner ökat – och fler väntas följa i deras spår.

Prenumeration på hotellrum, kultur, matupplevelser eller naturupplevelser kan också vara tänkbart i framtiden.

Många verksamheter har förnyat sig och arbetar mer på det digitala området. Digitala mötet kan vara effektiva och har också blivit en accepterad mötesform. För många områden behövs det bättre hybridlösningar mellan det digitala och det fysiska, och det finns en arena för företag som kan erbjuda bra lösningar. En digitalisering av betalningsmodeller lyftes också som viktig. Andra lösningar finns redan men behöver bli mer synliga.

Christer Wallin på Lunds Nyföretagarcentrum berättade att nästan 160 nya bolag startade förra året och att det under 2021 har tillkommit ytterligare 58. Cirka 10 % av dem räknas till besöksnäringen med affärsidéer som innefattar erbjudanden om att äta, bo, göra och uppleva naturen.

Lundasupport ser ett behov av ett stöd för branschen och jobbar nu med en acceleratorprocess för kreativa näringar där även besöksnäringen ingår.

Här är länken till inspelningen från eventet.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar