Innovation management

Olikheter en framgångsfaktor

Caroline Wendt
January 5, 2018

Ett forskningsprojekt i München visar att ju mer mångfald desto mer innovativt är ett företag. Ett recept för att lyckas kan vara fler kvinnor i styrelserummet, berättar Rocia Lorenzo i sitt Ted Talk.

 

Rocia Lorenzo talar i ett Ted Talk Want a more innovative company? – hire a woman! om hur viktigt det är med kvinnliga ledare för att ett företag ska vara innovativt och i förlängningen också framgångsrikt. Hon är själv affärsanalytiker och har som forskare deltagit i det forskningsprojekt om mångfald på Münchens universitet som hon hänvisar till i sitt föredrag.

Lorenzo berättar om hur hon som kvinnlig ledare upptäckte att hon ofta var den enda kvinnan i styrelserummet. I studien som gjordes på Münchens universitet medverkade 1600 företag i åtta länder och man undersökte både hur innovativa företagen var och hur bra det fungerade med mångfald bland ledarna. Man undersökte sex faktorer, däribland ålder, nationalitet och kön.

Undersökningen gav ett överraskande tydligt svar - ju mer mångfald desto mer innovativt. Det visade sig också att det krävs att mer än 20 % av styrelsemedlemmarna är kvinnor för att den innovativa förmågan i företaget skulle öka. Lorenzo menade att det bara krävs två bra beslut i organisationen för att göra det möjligt – dels vem ska man anställa och dels vem ska man utveckla och uppmuntra. Enkelt eller hur?

 

Related videos to category:
Innovation management
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar