Smart Cities

På trendspaning i Barcelona

Caroline Wendt
November 27, 2017

Smart city-mässan i Barcelona med 675 utställare och representanter från över 700 länder gav förstås inspiration och tankar till de nästan 19 000 besökarna. Så här sammanfattas kongressen av tre av deltagarna – Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lund, Anders Trana, projektledare Smarta offentliga miljöer och Peter Kisch, projektledare på Future by Lund.

 

Peter Kisch, projektledare på Future by Lund

Vad är det mest intressanta du sett på mässan?

‑ Jag gillade den israeliska bussen Council 4U som egentligen inte var hightech. Den utgick från kommuninvånarnas perspektiv och visade att kommunen är till för dem. Det var en kul lösning. Det fanns också flera intressanta mjukvaruplattformar. Plattformarna visualiserar flöden i staden och liknar datorspel. Nu har man kommit till en ny nivå både pedagogiskt och grafiskt. Dessutom gillar jag de små förarlösa elbussarna EZ 10 som liknar små skidliftkabiner på hjul. De tillför en ny dimension till kollektivtrafiken. De kör själva och kan gå dygnet runt utan att man behöver en tidtabell.

Vilka trender såg du på årets kongress?

‑ Det var intressant att utställningsytan såg ut att ha ökat med cirka 30 % jämfört med förra året. Det visar att företagen är intresserade smarta städer. Det är många fler städer som kommit med idéer för den smarta staden. Förr var det bara några få. En annan trend är att mycket är kopplat till information, datahantering och informationsbaserade tjänster.

Vad tar du med in i projektet?

‑ Vi pratade med Schneider som jobbar med många städer och med den smarta staden Amsterdam. Det vi tar med oss hem hur andra städer har jobbat. Vi fick en hel del matnyttigt om hur man kan driva organisera och finansiera smart city-projekt.

Drömprojekt?

‑ Mitt drömprojekt är att få utveckla den internationella biten och göra projekt och samarbeta med de två eller tre andra städer som passar oss bäst.

‍Peter Kisch, projektledare på Future by Lund, spanade bland annat in en israelisk buss som ger samhällsservice till byar och plattformar som visualiserar flöden i städer. Future by Lund hade ocskå ett bra möte med bland andra Frans Anton Vermast och Maaike Osieck från Amsterdam.
Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lund

Vad såg du på mässan som kan komma till nytta för Lunds kommun?

‑ Vi tittade på ett styrsystem från Schneider som kan plocka ihop alla möjliga typer av data och sammanställa, berättar Per Persson. Det hade varit spännande med en pilot på detta i Lund. Jag skulle vilja se ett mobilitetsprojekt, där man tar in information från alla aktörer för att ge en komplett bild av trafiken. Då skulle man kunna berätta i realtid om trafikproblem och ge förslag på var man skulle kunna köra istället. Vi såg också en förarlös buss, EZ10, som till exempel skulle kunna gå från spårvägens stationer ut till platser dit folk vill ta sig.

Vilka är dina starkaste intryck från mässan?

‑ Städerna pratar om samma saker och det gäller även leverantörerna. Frågan är om då alla är på samma och rätt spår? Det är en likriktning som gör mig lite bekymrad. Jag såg inget som riktigt bröt av. Den andra sidan av detta är att det inte känns som det vi gör i Lund är fel. En annan sak är att jag tycker att Israel är duktiga på vad de gör. De har många intressanta saker och tar ett helhetsgrepp i samhället.

Vilka drömmar för Lund inspirerar mässan till?

‑ Färden som jag och Anders Trana gjorde i en drönartaxi i New York med VR-glasögon var som en hisnande färd i bergochdalbana. Det hade varit kul att flytta människor och paket med drönare på riktigt i stadsmiljö, på så vis skulle man få transporter som inte tar någon plats i stadsmiljön.

Vad var roligast?

‑ Roligast var Dogparker, en parkering för hundar, också den i New Yorks monter!

‍Tre saker som Per Persson gillade speciellt på mässan i Barcelona var Dogparker, ”The best spot to chill and wait for your humans”, den förarlösa lilla elbussen EZ10 från Easymile och den virtuella färden i framtidens drönartaxi.
Anders Trana, projektledare Smarta offentliga miljöer

Vad är det mest intressanta på mässan?

‑ Det är ett bra ställe att träffa folk, det är lättare att ses i en annan miljö och folk vågar öppna upp sig på ett annat sätt. Vi har pratat med personer med kopplingar till andra europeiska städer, städer som vi kan ha bättre koppling till än mot svenska städer som vi kanske ligger geografiskt närmare. Det är viktigt att hitta städers om tänker på samma sak.

Vilka trender la du märke till?

‑ Generellt sett är det så att ingen är unik längre och smart city rullas ut överallt. Allt det vi gör är uppenbarligen inte unikt utan samma behov finns i de andra europeiska städerna. Det ökar sannolikheten att vi kan samarbeta. Jag hade hoppas på mer innovativa saker där städerna hade visat vilka case de har. Jag hade också hoppats att stora företag som Microsoft och Cisko hade tagit ut svängarna mer. Det fanns gott om avfallslösningar och sensorslösningar med vatten men jag såg inte så mycket som involverande av medborgarna eller att använda sakerna till många.

Vad tar du med dig in i ditt projekt, Smarta offentliga miljöer?

‑ Vi hade intressanta samtal med Schneider och det var spännande att höra om Trondheim som har arbetat med Schneider i tio år. Det väcker tankar på någon typ av kontroll-lager som man sedan kan styra.

Vilka drömprojekt har du efter mässan?

‑ Jag känner mig stärkt i setupen men jag har en stor utmaning att köra konkreta saker samtidigt som vi utformar plattformen. Det är både uppifrån och ner och nerifrån och upp samtidigt. Om vi lyckas med detta har vi verkligen etablerat oss och kan i nästa projekt använda de legobitar vi byggt upp. Vi ska skapa de vertikala lösningarna. Framtidens samhälle kommer inte att gå ihop om man inte kan ha delningsekonomi. Att genomföra den visionen är mitt drömprojekt. Vi har alla förutsättningarna för att göra detta.

‍Något av det mest givande på mässan för Anders Trana var att träffa företag och andra städer. Några av dem var Marie Karlsson från Vinnova och Gordon Falconer från Schneiders. Trondheims arbete med kontroll-lager är en inspiration för egna projekt.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar