Ideas for Society

Pilotprojekt hjälper unga göra kloka yrkesval

Caroline Wendt
August 31, 2023

Inom delar av arbetsmarknaden är bristen på kompetent arbetskraft stor, samtidigt som ett många unga går arbetslösa. Därför startades plattformen Mitt Vägval, en mötesplats med fokus på jobb och utbildning där ungdomar, föräldrar och yrkesvägledare kan hitta jobb och utbildningar samt möta företag, kommuner och regioner. Nu initieras ett pilotarbete mellan Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun, Mitt vägval, Lunds näringsliv och Future by Lund för att stärka innehållet på plattformen genom några första presentationer av yrken och arbetsplatser för de kommande arbetstagarna.

Det råder brist på kompetent personal inom många områden av arbetsmarknaden. Ett exempel är vård och omsorg, där efterfrågan på personal bara blir större under kommande år. Även inom andra delar av arbetsmarknaden rapporteras om svårigheter att rekrytera personal. Samtidigt är det ibland svårt för unga att överblicka vilka yrken som är efterfrågade och vilka utbildningar som passar.

- Missmatchen på den svenska arbetsmarknaden är väldigt stor, menar Zeljko Spehar på företaget Mitt Vägval. Vi har sett att arbetsmarknaden och utbildningssystemet inte går i takt. Arbetsgivarna har svårt att få tag i utbildad arbetskraft, medan ungdomarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Mitt vägval arbetar för att ta företagen till skolan på digitala vägar och på så vis skapa motivation och nya vägar framåt.

Arbetsmarknaden är i förändring och de yrken som en gång var vanliga kanske inte ens finns i framtiden.

- I dagens läge har din egen och dina föräldrars kännedom om olika yrken stor betydelse, för du kan ju inte välja ett arbete eller en utbildning som du inte känner till, menar Katarina Scott, projektutvecklare på FBL. Arbetsmarknaden är allt mer komplicerad och allt svårare att överblicka.

Mitt Vägvals idé är att skapa en digital plattform med fokus på yrken, jobb och utbildning där ungdomar, föräldrar och yrkesvägledare kan möta olika typer av arbete, utbildningar, företag, kommuner och regioner. På plattformen kan det finnas aktuell information om utbildningar och företag genom till exempel virtuella studiebesök, videor, poddar, intervjuer, statistik och annan fakta, lediga jobb och praktikplatser. Ungdomarna kan introduceras för Mitt Vägval genom lektioner i skolan. Tanken är också att man skulle kunna börja tidigt med informationen, så att den ges redan i grundskolan men också på gymnasiet och på eftergymnasiala utbildningar, allt för att ungdomarna och deras föräldrar ska få ett bra underlag till lyckade val.

Nu kommer Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun att arbeta tillsammans med Mitt Vägval i ett pilotprojekt.

- Utbildningsförvaltningens intresse fångades då vi länge funderat över hur vi ska kunna bidra till att förändra snedfördelningen av gymnasieval, där alltför många ungdomar söker högskoleförberedande program för att sedan gå ut i arbetslöshet eller direkt ansöka till yrkesutbildning inom Komvux. Mitt vägval kan bidra till en vidare kunskap om yrken och därmed också om vilka utbildningar som kan leda till jobb, säger Ann-Sofie Nord, Antagningschef vid Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

I pilotprojektet kommer Mitt Vägval att göra filmade och VR-baserade presentationer med information om olika företag där det blir tydligt vilka arbetsuppgifter och yrkesroller som finns på arbetsplatsen. För näringslivet är det förstås viktigt att få ungdomarna intresserade av att utbilda sig till passande kompetenser och med tiden kanske också söka arbete hos just dem. Plattformen siktar också på att ge information om olika utbildningar med koppling till yrkesrollerna så att ungdomarna kan göra ett medvetet val baserat på kunskap och möjligheter. En målsättning är att nå fler av de unga som inte slutför gymnasiet och presentera möjligheter som yrkesutbildningar och lärlingsplatser.  

Vad kommer Future by Lunds roll i projektet att vara?

- Future by Lund kan hjälpa till på olika sätt i ett utvecklingsarbete. Det finns ett relationsskapande i det här, både mellan skola, företag och näringsliv och i det rent konkreta som blir en digital plattform. Det kan handla om vilka typer av material och vilka samarbetsformer som behövs och hur vi skapar det mesta värdet av det. Det här är ett typiskt mellanrumsarbete och där passar Future by Lund in, avslutar Katarina Scott.

På bilden: Ann-Sofie Nord, Stefan Norrestam på Utbildningsförvaltningen och Zeljko Spehar på Mitt Vägval.

Related videos to category:
Ideas for Society
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar