Innovation district

Vad krävs för att ta Lund Innovation District till nästa nivå?

Caroline Wendt
January 30, 2024

Lunds utbyggnad mot nordost är i mycket en följd av samspelet mellan samhälle, universitet och företag. Det område som kan kallas Lund Innovation District sträcker sig från universitet och sjukhus i stadens mer centrala delar upp till ESS längst ut på Brunnshög. Redan nu är det här ett attraktivt område för utbildning, forskning och företagande – men med samverkan, öppna mötesplatser och en gemensam paketering skulle det kunna vara ännu mer attraktivt. Det var några av slutsatserna efter diskussioner om planer och geografi för innovationsdistriktets centrala delar på ett evenemang i januari med Medicon Village Innovation som värd.

I arbetet med att stärka det som kallas för Lund Innovation District arrangeras föredrag och diskussioner och i januari var det dags att diskutera de planer som skapat området och vad som kan vara viktigt att tänka på när området utvecklas vidare. Inledningsvis presenterade Elisabet Johnson både en översikt av några av de planer som gjorts och vilka slutsatser hon och Pia Kinhult har dragit utifrån arbetet med dessa planer. Då presenterade också Peter Kisch en undersökning som gjorts av Future by Lund i samarbete med Parlametric där drygt 500 personer i öppna svar gett sin syn på Lund Innovation District.

- Vi har så mycket i Lund - duktiga företag, ett fantastiskt universitet, starka organisationer och ett aktivt innovationssystem. Det är ett starkt ekosystem men ändå ganska fragmentariskt, på det vis att vi inte ser det totala värdet av den kraft som finns i Lund. Om vi lyckas se helheten kommer vi att höja oss så att vi blir starkare än när vi är en och en. Det är därför vi är här idag, inledde moderatorn Pia Kinhult diskussionerna med.

Ett viktigt inslag var det panelsamtal där universitetet, näringslivet och kommunen fanns representerad genom Charlotte von Brömssen, arkitekt och projektledare för campusutveckling på LU Byggnad samt lokalplanerare för universitetets etablering i Science Village, Bert Nordberg, ordförande i AXIS styrelse (men även med erfarenheter från bland annat Ericsson, Saab och Sigma Connectivity) samt Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren.

Panelen kunde konstatera att Lund har tagit sig en god bit på väg, att många grundläggande strukturer är satta, att det nu kan var dags att både att bygga vidare och ta vara på det som finns men också att på nytt lyfta blicken för att se hur innovationsdistriktet kan utvecklas.

Vad krävs då för att vi ska ta detta till nästa nivå?

- Det måste vara attraktivt att komma till Lund och då är tillgång till ingenjörer ett argument. Att bygga fler bostäder kommer att göra det attraktivt att flytta hit och göra det lätt att bo nära, påpekar Bert Nordberg, som också kom med det mycket konkreta förslaget att systematiskt kontakta utvalda bolags utvecklingschefer som kan ha en budget för att satsa på ett kontor i Lund.

Anders Almgren berättade om hur representanter för Lund flera gånger besökt Barcelona, bland annat för att lära om stadens framgångsrika arbete med ett innovationsdistrikt. Där arbetar man med mjuka värden och kombinerar det sedan med förhandlingar på fastighetssidan.  

- Lund har länge varit bra på fysiska strukturer och nu behöver vi stärka arbetet med att tänka ut också vem som ska sitta där, säger Anders Almgren. Vi behöver tänka på vilka typer av aktörer som vi vill ha hit för att göra oss ännu mer attraktiva och kompletta.

Pia Kinhult lyfte fram att en nackdel för Lund kan vara att staden kan ha svårt att erbjuda både de billigaste och de dyraste lokalerna.

- Vi behöver identifiera var de billigaste lokalerna finns, inte bara platserna för nybyggnad, för att utveckla det vi redan har, säger Charlotte von Brömssen. I universitetets campusplan arbetar vi med att identifiera värdebärande karaktärer och noder för olika typer av mötesplatser och service. Det hade varit intressant om vi inom universitetet kunde enas om ett antal noder och gemensamma begrepp för att bygga en helhet i innovationsdistriktet.

En orsak till att det kan saknas billiga lokaler är att Lund inte har kvar så många industrilokaler i centrum. Nu uppstår ett läge där till exempel en del av universitetets verksamheter kommer att flytta till Science Village och med tiden kommer även sjukhusflytten att frigöra lokaler.

- Vi står inför omflyttningar som kan frigöra vissa lokaler och behöver ha en dialog om vad som kan komma sedan, menar Anders Almgren. Vi på Lunds kommun är på bollen att vara matchmaker, men än så länge är det en ny roll för oss.

Under debatten hann panelen också med att diskutera vikten av att skapa hotspots där aktörer från olika organisationer har naturliga mötesplatser, arrangemang och aktiviteter som lockar folk från hela världen till Lund och vad digitala mötesplatser skulle kunna bidra med.

Diskussionen om Lund Innovation District hade 65 föranmälda och många ville också delta i diskussionerna. Här är ett axplock av inlägg från publiken:

- Vi kan förbättra vår kommunikation om Lund. Jag ser att det vi inte kommunicerar bra utåt är att det i Lund är så nära att man kan prata med varandra. En annan viktig fördel som vi borde prata mer om är att Sverige inte är hierarkiskt jämfört med många andra länder. I Sverige kan jag till exempel ringa en vd – och hen kommer att svara mig. Det är en stor fördel. (Lisa Andersson, International Citizen Hub Lund)

- Egentligen är kanske inte målet att många människor ska bo här men vi vill att många ska tänka på Lund när de vill ha någon ny lösning eller ett nytt svar. Många kan jobba med oss i den ickehierarkiska miljön och vi kan hitta sätt att koppla ihop bolag. Jag kontaktas ibland av människor som vill veta mer om ”the vibrant environment - can you guide us”. (Anna Stenstam, CR Competence och Kemicentrum.)

Nästa träff om Lund Innovation District blir 11 mars och temat är Innovation portfolios in Lund ID and talent attraction. Om du vill att vi skickar inbjudningar till kommande evenemang till dig skicka ett meddelande till info@futurebylund.se

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Läs mer

Material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju och utvecklingen av centrala LID

(Artiklar inom kort)

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar