Moving Things & People

Praktisk vägledning i gröna mobilitetsprojekt

Caroline Wendt
September 22, 2022

Vill du veta hur man gör en gamifierad mobilitetskampanj för unga, hur man skulle kunna låna ut elcyklar i mindre orter eller hur man gör en samåkningskampanj på en arbetsplats? Ta då en titt i projektet Mobilitet på Tvärs avslutningsskrift där deltagarna har sammanställt konkreta råd utifrån det egna arbetet med en mängd case och koncept i Öresundsregionen för att främja hållbara vardagstransporter.

Mobilitet på Tvärs är ett gränsöverskridande dansk-svenskt Interregprojekt som har verkat både tvärs över landsgränser och över gränsen mellan landsbygd och stad. I projektet har mer än 15 partners undersökt hur vi alla kan ändra våra transportvanor. Går det att ändra hur människor tänker när de ska resa till jobbet, hur de tar sig till shopping- och fritidsaktiviteter och hur de gör för att hämta och lämna sina barn? Och vad krävs av privata och offentliga aktörer för att få till förändringarna som leder till mer hållbara transporter?

Under avslutningskonferensen presenterades projektets erfarenheter genom ”Mobilitet i vardagen”, ett uppslagsverk där nio genomförda case har blivit till konkreta koncept, där andra aktörer ges en stor möjlighet att dra nytta av de erfarenheter som gjorts under projektet.

- Vi vill inte enbart berätta om vilka case vi har gjort utan också göra materialet mer generellt, säger Signe Froekiaer Schou, Gate 21. Genom detta kan vi visa vad som är goda erfarenheter som vi ska ta vidare men också vilka erfarenheter vi har om sådant som inte behöver göras om igen.

- Det är viktigt att visualisera resultatet så att det verkligen syns, fortsätter Anders Bengtsson, Lunds kommun. Vi har gjort något på riktigt och vi vill att det ska kunna leda till något annat som är på riktigt i ett framtida system av lösningar som skapar en helhet.

Under projektets gång har alltså nio lokala fall genomförts. I dessa har danska och svenska kommuner regioner, transportaktörer, kunskapsinstitutioner och företag deltagit. Dessutom har man engagerat invånarna på olika sätt, till exempel i digitala fokusgrupper, byaföreningar och testpiloter. Här är några exempel:

* Familjer i danska orten Nivå har fått hjälp av en mobilitetsrådgivare för att se hur gröna transporter kan hjälpa till att förbättra deras ekonomi. Därefter har de fått möjlighet att prova nya mobilitetsformer, som lån av elcyklar eller ellådcykel, bildelning och rabatterad kollektivtrafik.

* I Roskilde kommun har man provat att skapa nya gröna vanor hos unga mellan 16 och 20 år via en gamifikations-kampanj och tillgång till cyklar, information och ökade möjligheter till samåkning.  

* Lunds kommun testade hur man kan få fler hållbara resor i Genarp. I Genarp är bilanvändningen hög i jämförelse med Lunds stad, och ett önskemål var att kunna erbjuda fler hållbara färdmedel i mindre tätorter. Där arbetade man med fokusgrupper, dialogmöten samt bland annat en hållplats för samåkning och en samåkningsdag.

* I Sjöbo och Tomelilla kommun involverades invånarna i Living Labs för att hitta konkreta och användbara lösningar för ett hållbart resande på landsbygden, bland annat genom att arrangera bilpooler och genom privat bildelning via appar. Under projektet provade man också att placera ut elsparkcyklar i orter utan stadsbussnätverk.

De koncept som tagits fram inom Mobilitet på Tvärs och som det går att läsa mer om i projektets uppslagsverk är följande:

Guide för att etablera bilpooler i mindre orter

Guide för gratisbussar på landsbygden

Guide för en gamifierad mobilitetskampanj på gymnasieskolor

Guide för mobilitets-Living Labs på mindre orter

Guide för mobilitetsrådgivning och mobilitetspaket

Guide för insats om samåkning vid studiestart på gymnasieutbildningar

Guide för utlåning av elcyklar i byar och småorter

Guide för samåkningskampanjer på din arbetsplats

Verktyg: Digitala fokusgrupper för mobilitetsfrågor.

Ta del av Mobilitet i vardagen – Ett uppslagsverk av case och koncept för kommuner och andra med intresse för att främja hållbara vardagstransporter.

På bilden: Signe Froekiaer Schou, Anders Bengtsson och Signe Poulsen.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar