Creative & Cultural Industries

Projekt avslöjar de kreativa näringarnas styrkor

Caroline Wendt
June 4, 2019

‍Det fyraåriga projektet Creative Lenses avslutades nyligen med en konferens i Helsingfors, Culture and Business Models in Challenging Times. Projektet handlar om organisationer och affärsmodeller inom kulturområdet – men arbetet är också relevant för kreativa, gröna, hållbara och sociala näringar och för fastighetsägare som vill fylla sina hus med aktiviteter. Slutsatserna finns tillgängliga på hemsidan och i boken Models to Manifestos.

Creative Lenses är ett omfattande EU-projekt som pågått mellan 2015 och 2019. Målsättningen har varit att göra kulturorganisationer mer motståndskraftiga och hållbara genom att förbättra deras affärsmodeller och att hitta sätt att utveckla deras långsiktiga strategiska och innovativa kapacitet. Startpunkten var ett Lundinitierat arbete kopplat till Trans Europe Halles och The Creative Plot där man var tidiga med att ta fram fakta och statistik kring hur kulturcenter faktiskt fungerar.

En huvudfråga är hur man kan stärka kulturorganisationers verksamheter i alla olika delar inklusive den finansiella hållbarheten utan att kompromissa med sin artistiska integritet, sina målsättning och sina värderingar. Grundläggande i arbetet är att identifiera vilka arbetssätt och affärsmodeller som kan vara framgångsrika och fundera över frågan ”Hur gör vi när vi gör vårt arbete bra?”. Resultaten kan sedan användas på en bred uppsättning av kulturella aktörer i hela Europa. En förhoppning är att detta medför att organisationernas sociala påverkan stärks.

– Eftersom kultur är värderingsdrivet är resultaten inte bara användbara inom kulturområdet. Det är lika användningsbart för de kreativa, hållbara och sociala näringarna, det vill säga områden där man brottas med att det skapade värdet inte bara är monetärt utan också ger förbättringar på områden som kan räknas som allmänna, säger projektutvecklare Katarina Scott. I centrum för arbetet ligger förmågan att samskapa, bygga innehåll, skapa engagemang och få resultat. Eftersom arbetet handlar om att skapa innehåll kan det också vara intressant även för fastighetsägare och stadsplanerare som vill bygga innehåll och inte bara byggnader att se hur andra organiserar och bygger sina verksamheter.

Katarina Scott med projektboken Models to Manifestos.

Som en del av slutredovisningen av projektet presenterades också boken Models to Manifesto – a conceptual toolkit for arts and culture, redigerad av Sandy Fitzgerald. I den har Katarina Scott från Future by Lund bidragit med texten 8 suggestions for improving your chances of survival och José Rodrígues från Trans Europe Halles i Lund med From money to Value – 10 ways cultural organizations are innovating nowadays.  

På Creative Lenses hemsida finns också ett benchmarking tool som kan användas för att skapa statistik.

Vid slutkonferensen redovisades forskning, underprojekt, intervjuer och ”casestudies”.

1.) VILLAGE UNDERGROUND.

2.) TRUC SPHÉRIQUE

3.)  PATRICIA PARDO COMPANY

4.) P60

5.) ODC ENSEMBLE

6.) MANIFATTURE KNOS

7.) KAAPELI

8.)  PROJECTE INGENU

Dessa och andra publikationer finns på the Creative Lenses websida.

Arbetet med att utveckla metoder, processer och fakta inom Kulturella och Kreativa Näringar fortsätter i projektet CCSC som startade i slutet av 2018.

Läs mer om CCSC.

Slutkonferensen hölls i Kaapeli i Finland.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar