IoT

Riktlinjer för IoT ska leda till ökad hållbarhet

Caroline Wendt
July 12, 2018

IoT har en stor potential för att skapa ett mer hållbart samhälle – så mycket som 84 procent av lösningarna kan kopplas till FN:s hållbarhetsmål. Det menar den ideella stiftelsen World Economic Forum. Nu ger man ut en skrift med riktlinjer för hur samhället ska nå mer hållbarhet genom IoT.

 World Economic Forum har nyligen gett ut den intressanta publikationen Guidelines for Sustainability of The Internet of Things. Guiden är tänkt att passa att för alla intressenter i IoT-ekosystemet.

World Economic Forum har en vision att forma en hållbar, inkluderande och pålitlig digital framtid. Ett nyckelområde för att göra detta är att få till en ansvarstagande digital omvandling, och en av de största möjligheterna är att använda sig av Internet of Things, IoT. IoT har också enligt deras sätt att se det en enorm potential att leverera ett socialt värde.

Enligt den analys som World Economic Forum har gjort kan så många som 84 procent av IoT-implementeringarna ha potential att adressera delar av FN:s hållbarhetsmål. Anledningen till att det kan bli så viktigt med IoT är att man kommer att kunna ansluta och mäta sådant som man tidigare inte kommit åt. Ett exempel är hur uppkopplade fastigheter kan leda till minskad energiförbrukning och därmed lägre elräkningar. Men det leder inte bara till detta. Tillverkarna av de uppkopplade prylarna kan det få kommersiella framgångar med sina produkter och samhället kan ha nytta av att energiförbrukningen minskar. Till sist kan också hela samhället dra nytta av att utsläppen av växthusgaser minskar.

Det här medför att World Economic Forum ser att de riktlinjer man nu tagit fram kan vara relevanta för alla intressenter i IoT-ekosystemet. Syftet är att uppmuntra prioritering av hållbarhetsmål som del av utformningen av kommersiella projekt. Därför lyfter man fram både primära och sekundära intressenter som behöver vidta åtgärder och har delat upp riktlinjerna i tre områden: samarbetsmodeller och stimulansåtgärder, företags- och investeringsmodeller och effektmätning.

Riktlinjerna behandlar många nivåer av utvecklingen. En sida är hur de som styr i samhället kan ge strukturella incitament för att uppmuntra hållbarhetsmål i designfasen av IoT-projekten – det kan vara att underlätta förmånliga lånevillkor, att ge bidrag eller skattelättnader eller att inkludera krav på hållbar utveckling för offentliga anbud. Det kan också handla om hur man utvecklar branschlösningar för att skaffa sig gemensamma fördelar och aktivera nya affärsmodeller eller hur man kan skala upp genom att gå ihop och på så vis locka till sig alternativa finansieringskällor.

Modellerna bygger på 40 intervjuer med chefer och IoT-experter samt forskning.

World Economic Forum är en oberoende internationell organisation som vill förbättra världen genom att engagera företagsledare, politiker, akademiker och andra samhällsledare för att skapa globala och regionala agendor. Organisationen är mest känd för den årliga konferens i Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse. Stiftelsen ger också ut en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i branschspecifika initiativ.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar