Creatives & Changemakers

Så packar Future by Lund innovationsportföljen

Caroline Wendt
June 16, 2021

Hur kan en organisation arbeta strategiskt med att förvalta och utveckla en innovationsportfölj? OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) hade ett webbinarium och en workshop om hur man genom att använda deras fasettmodell för innovation kan skapa tydlighet och struktur i arbetet med en innovationsportfölj. Future by Lund och det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities var med som exempel på hur arbetet kan se ut i praktiken.

Att se över innovationsportföljen är ett sätt för innovationsorganisationer av olika slag att strukturera och hantera mångfalden av nuvarande och framtida utmaningar. Den fasettmodell för innovation som OPSI har tagit fram hjälper bland annat till att tydliggöra organisationens styrkor och svagheter så att man kan identifiera luckor och skapa tydlighet med innovationsarbetet. Under webbinariet presenterade de två organisationerna hur de jobbar med innovationsportföljer, bland annat för att kunna förstå innovationsinsatser och för att koppla idéer med resurser.

För Viable Cities medverkade Olle Armstrand Dierks, Asa Minoz och Kateryna Pereverza och de presenterade ett missionsorienterat innovationsarbete. Viable Cities har cirka hundra medlemsorganisationer och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det viktigaste initiativet inom programmet är Klimatneutrala städer 2030 som just nu består av nio kommuner som jobbar mot klimatneutralitet. Från hösten 2021 kommer detta att utökas till 20 städer.

Katarina Scott and Emily Wise från Future by Lund presenterade ett annat exempel på hur man kan arbeta med en innovationsportfölj. Future by Lund använder OPSIs innovationsfasettmodell för att visualisera innovationsaktiviteter som ske över/bland flera organisationer. Modellen fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att skapa gemensam förståelse av Lunds multi-stakeholder governance-miljö.

På OPSIs blogg finns en utförlig beskrivning och analys av de både organisationernas arbete med att strukturera innovationsarbetet. Här är länken.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar