Future Living & Spaces

Fortsatt hög innovationsambition på Brunnshög

Caroline Wendt
May 5, 2021

I den nya stadsdelen Brunnshög beräknas 40000 människor bo eller arbeta i framtiden. Visionen är att skapa en stadsdel som är hållbar på riktigt – och det görs genom att kommunen och kommunala bolag som energibolaget Kraftringen och fastighetsbolaget LKF tillsammans aktivt skapar möjligheter för att innovativa lösningar används i området. Läs om vilka hållbara lösningar som redan är på plats och hur aktörerna arbetar för att plocka in fler hållbara innovationer även i framtiden!

Brunnshög domineras av de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I området runt kring dessa byggs bland annat bostäder och kommunen är en av de stora markägarna. Det är redan klart att resenärer till och från Brunnshög kommer att kunna använda spårvägen för sina resor, att fastigheter på området kommer att värmas av forskningsanläggningarnas värmeöverskott och att avfallsfrågan i området ska lösas genom ett sopsugssystem med sortering i fyra fraktioner.

För att styra så att byggbolagen som bygger bostäder i området verkligen utnyttjar hållbara innovationer arbetar Lunds Kommun med markanvisningstävlingar. Aktörerna får berätta vilka deras ambitioner är och kommunen träffar sedan hållbarhetsöverenskommelser med den utvalda byggaktören. Hållbarhetssatsningar som bilpool, cykelpool, plusenergihus och solelproduktion finns i många av fastigheterna. Utöver det har sedan varje fastighet ofta sina egna lösningar, till exempel innovationer som naturligt renad pool, avloppsvärmeväxlare men också miljövänliga lösningar som miljöoptimerade betongstommar och en dagligvarubutik med platsodlade grönsaker. Området kommer att domineras av gång- och cykeltrafikanter och gatorna blir smalare eftersom det inte behövs plats för renhållningsverkets stora fordon.

För att öka synligheten för innovatörer har Brunnshögsprojektet varit med och ordnat ett pitch & match-event där innovatörer och byggföretag kan kopplas ihop. Där har flera företag, från såväl Sverige som Europa, blev involverade genom pitch & match. Till exempel ska Orbital förse en del av en byggrätt med duschar och Ekolution är med och samarbetar i en annan byggrätt.

Energibolaget Kraftringen beskriver sin energilösning på Brunnshög som ”världens största lågtempererade fjärrvärmenät”. Det är värmen från forskningsanläggningarna som återvinns och år 2035 beräknas restvärmen från forskningsanläggningarna ge upp till åtta gånger mer fjärrvärme än vad som behövs för bostäder och verksamheter i området. På Brunnshög anlägger Kraftringen också innovativ och trygg ljussättning, laddpunkter för elfordon, solcellsinstallationer, uppvärmda utemiljöer samt snö- och isfria gång- och cykelbanor.

– Vi måste vara flexibla när vi nu bygger en ny stadsdel eftersom vi kommer att hålla på i cirka 20-25 år och sedan ska den hålla i mer än 40 år, säger Martin Gierow på Kraftringen. Under den tiden kan vi vara säkra på att det kommer att hända nya saker och att det uppstår nya innovationer. Därför välkomnar vi dem som sitter på idéer och vill ha någonstans att testa dem att diskutera detta med oss.

David Edsbäcker på Kraftringen berättade om vad nya krav på miljöcertifiering och justering av byggregler kan föra med sig. En förhoppning är att fjärrvärmen som Kraftringen levererar kan hjälpa byggbolagen att uppnå Miljöbyggnad silver och guld i miljöcertifieringen.

– Vi hjälper gärna byggsektorn med beräkningar på alternativ för att komma ner i mängden köpt energi, säger David Edsbäcker, Kraftringen.

För mer information går det att kontakta Marie Klingmann på Kraftringen via marie.klingmann@kraftringen.se

Det kommunala bostadsbolaget LKF har nyligen färdigställt innovationsprojektet Xplorion på södra Brunnshög. I huset har LKF bland annat satsat på att designa huset för att underlätta hyresgästerna att leva hållbart i sin vardag. Själva bygget har ett hållbarhetstänk vad gäller material, energianvändning och lagring av energi.  Boendet är även bilfritt och de boende har mobilitetslösningar genom Trivectors koncept EC2B med tillgång till bilpool och elcykelpool. Xplorion har fått pris som ”Årets klimatsmarta boende” och ”Årets bygge 2021”. Under sommaren detta år kommer Xplorion att porträtteras i BBC StoryWorks dokumentär om hållbara hus.

– Bakgrunden till Xplorion är att vi ville ha ett innovationsprojekt för att utveckla LKFs standard men också för att vi vill inspirera branschen till en ökad innovationsambition och förflytta branschen till ett mer hållbart byggande, säger LKFs fastighetschef Håkan Nilsson.

LKF kommer att fortsätta arbetet med hållbara innovationer i en labblägenhet i Xplorion.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar