Innovation district

Samverkan kan förbättra Lunds innovationsekosystem

Christin Scheller
August 24, 2021

Future by Lund bjöd in till ett webbinar och en workshop om Lunds innovationsekosystem. Under webbinariet presenterades en analys av ekosystemet, vilken gjorts för att lyfta fram systemets styrkor och utforska outnyttjad potential. Att jobba tillsammans kan bidra till förbättringen av det aktuella innovationsekosystemet och kan göra det lättare för Lund att positionera sig regionalt, nationellt och internationellt.

In English.

Precis efter midsommar bjöd Future by Lund (FBL) in till en workshop om Lunds innovationsekosystem. Representanter från den offentliga sektorn, näringslivet och akademin deltog och lyssnade på presentationer från Peter Kisch, Future by Lund samt Jasna Pocek och Christin Scheller från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship (SKJCE), Lunds universitet. Därefter fanns tid för en diskussion tillsammans med deltagarna.

Peter Kisch (FBL) började med att lyfta fram hur viktigt det är att ha en gemensam dialog.

- Vi vill skapa en bättre förståelse och ett bättre språk, samt ett sätt att kunna beskriva tillgångar. Vad har vi för tillgångar och vilken förmåga finns i Lund? Vad har vi för projektportfölj? Vad är det för aktiviteter och handlingar vi genomför? Vilken är vår innovationskultur? Hur beter vi oss? Vad är vår syn på hur innovation skapas? Hur mäter vi och följer effekterna av det här?

Genom att ta upp dessa frågor och försöka hitta svar kan Lund få en bättre överblick över det aktuella läget samtidigt som detta också innebär en chans att forma framtiden tillsammans.

- Det handlar först och främst om att vi delar en gemensam uppfattning om vad är det vi pratar om. Vid olika tillfällen och vid olika aktiviteter kommer olika aktörer att ha en ledande roll i det här. Det här är inte något som ska styras uppifrån utan det är snarare en form av förhandlingsbord där man har gemensamma samsyn kring vad det här är för nånting, förklarar Peter.

Jasna Pocek, postdoktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.

Den här synen delas också av forskningen. Jasna Pocek, postdoktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet, analyserade Lunds ekosystem. Hon förklarar att ett ekosystem är dynamiskt och gestaltas av lokala aktörer och präglas av deras relationer mellan varandra. Ju starkare sammankoppling mellan aktörer desto bättre kan potentialen mobiliseras och utnyttjas till ett bättre ekosystem.

- Sammankopplingen handlar om att dela resurser för att resurser är distribuerade. Och när vi säger resurser så menar vi finanser, talang, humankapital, kunskap etc, säger Jasna Pocek.

Varje innovationsekosystem är unikt men stabila relationer mellan näringslivet, den offentliga sektorn och akademin är ett allmänt kännetecken för dess succé.

Den teoretiska delen kompletterades med en presentation av de preliminära analysresultaten. Analysen genomfördes med hjälp av en guide som heter Global Instituteon Innovation Districts (GIID). Guiden delar upp innovationsanalysen i fem kategorier som är critical mass, innovation and entrepreneurship, leadership, quality of place och inclusion. Ramverket har redan använts i storstäder som Milano, Toronto och Dublin.

- Det finns mycket kvalificerad arbetskraft koncentrerad i Lund med omgivning. Vi har universitetet som producerar excellent forskning, särskilt i de tekniska och medicinska områdena och vi har stora internationella företag. Vi har goda förutsättningar och mycket potential men vi behöver se mer samverkan mellan aktörer och en gemensam strategi, säger Christin Scheller.  

Christin Scheller från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship , Lunds universitet.

Efter presentationerna fick deltagarna möjlighet att diskutera tillsammans och var överens om att det behövs mer samverkan. Några deltagare påpekade också att en klar bild av innovationssystemet med små och stora aktörer vore till stor hjälp för att underlätta sökningen av partner till samverkan och för att utnyttja resurser bättre. Dessutom bör information också finnas tillgänglig på engelska så att internationella aktörer kan få en överblick över Lunds styrkor och aktiviteter. Webbinariet slutade med insikten att detta var ett första steg på en kontinuerlig resa för att forma Lunds innovationsekosystem.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar