Future Living & Spaces

Skånskt samarbete för socialt byggande

Caroline Wendt
October 3, 2017

Lunds kommun rustar för framtiden och är med i ett nystartat projekt som handlar om hur man bygger med social hållbarhet. "Det här är ett drömprojekt", sägare Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning om ”Sociala nyttor i investeringsprojekt”. "

Tillsammans med Malmö stad, Malmö Högskola, flera arkitektkontor, Skanska, Trianor och Clarendon Real Estate samt föreningar ska Lunds kommun vara med och ta ett gemensamt grepp om att bygga med social hållbarhet.

‑ Det är en fantastiskt kompetent grupp där har vi mycket att hämta, säger Marcus Horning. Man skulle kanske kunna undra varför Lund är med, i alla fall när man jämför med Malmö som är en segregerad stad med polarisering och utanförskap. Lund har historisk sett inte haft samma bekymmer. Internationellt finns en utmaning med polarisering av samhället och även Lund måste ta den utmaningen rätt omgående. Ser man framöver vore det märkligt om inte också Lund påverkas och vi behöver vara proaktiva för att inte hamna i den situationen.

Malmö har jobbat länge med frågorna men nu finns alltså en grupp som ska ta ett gemensamt initiativ. Visionen med samarbetet är att sätta nya standarder för hur man tar in i en social nytta i stadsutveckling och investeringar.

‑ Förhoppningen är att vi ska utveckla tankar så att vi kan bli en region som flyttar fram positionen nationellt men kanske också internationellt, menar Marcus Horning. Sverige har en tradition att hålla fanan högt med innovation inom hållbar stadsbyggnad. Bo 01 är fortfarande en förebild och nu kan vi ta ett gemensamt grepp om social hållbarhet.

Kanske kan man hitta helt nya sätt att få in social nytta – eller bli bättre på att utnyttja det som redan är gjort.

‑ Jag tror att vi behöver bli bättre på att ha kvantitativa mål som kan mätas. Det pågår massor av bra projekt och kanske skulle vi kunna vara bättre på att följa upp och utvärdera dem. Vi har en tendens att ständigt uppfinna nya hjul och betrakta nya projekt som helt unika. Ofta finns det gemensamma nämnare och att tidigare metoder kan återanvändas för att ge effekt. Projektet kommer att pågå i två år.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar