City of Lund

Skolan utforskar digitaliseringens möjligheter

Caroline Wendt
October 26, 2017

I framtiden kan skolelever se lektionen hemma på datorn och istället lösa uppgifterna i skolan. Lunds skoldirektör Mats Jönsson brinner för att skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna för barn och unga och ser många lösningar med digital teknik.

Samtidigt handlar hans eget framtida drömprojekt om fysisk aktivitet, för fick han välja skulle han skapa en skola med klätterväggar, spännande trappor och en naturlig utemiljö för att uppmuntra eleverna att röra på sig.

Nästa år börjar en reviderad läroplan att gälla och i den finns många ändringar som anpassar undervisningen till ett allt mer digitaliserat samhälle. Bland annat plockas programmering in i de flesta skolämnena. Det här påverkar skolan redan nu.

‑ Vi har påbörjat arbetet med att inventera hur vi ska fortbilda pedagogerna, berättar Mats Jönsson, skoldirektör i Lund. Det handlar om källkritik, säker användning av nätet, digitalt berättande och att leda och lära i tekniktäta klassrum.

För några år sedan handlade digitaliseringen av skolor ofta om hur man skulle få råd att köpa in datorer. Nu är det mer fokus kring hur de ska utnyttjas på bästa sätt.

‑ Vi kan tillföra ytterligare dimensioner i lärandet, menar Mats Jönsson. Ett sätt är ”flippade” klassrum. Läraren kan spela in sin föreläsning och istället för en läxa med uppgifter får eleven se föreläsning hemma och göra uppgifterna i skolan. Det här gör man för att stötta på bästa sätt. Jag tror att vi i framtiden också kommer att ha olika typer av fjärrundervisning, som modersmålsundervisning, studiehandledning eller läxhjälp.

” Vi har lyckats bra hittills men kan inte sätta oss i baksätet.”

Ambitionen på förskolan är att varje avdelning ska ha minst två lärplattor. De kan självklart användas för traditionellt lärande men också för att barnen själva ska kunna göra film eller för att träna samspel.

Hur känns det att jobba i en sådan tid?

‑ Jag ser det som spännande och utmanande. Samtidigt är det ett oerhört viktigt uppdrag.

Digitaliseringen för med sig många möjligheter att tänka annorlunda och förändra. När barn- och skolförvaltningen nyligen hade en workshop för att få skolledarna att tänka mer innovativt använde man sig av Future by Lunds Peter Kisch.

‑ Vi vill skapa en mer innovativ kultur där man vågar prova nya saker. På workshopen fick skolledarna ”brainstorma” fritt. Vi fick 37 olika förslag och av dem valde vi ut tre stycken att börja arbeta med.

De tre utvalda idéerna var att skapa ett digitalt torg där pedagogerna kan inspirera varandra, att göra det möjligt att se när särskoletaxin kommer i en app och ett rekryteringsmingel.

‑ Vi tänker oss en riktig happening för att berätta om Lunds kommun för lärarstudenter. En av de stora utmaningarna för skolor är nämligen att rekrytera legitimerade lärare. Vi har lyckats bra hittills men kan inte sätta oss i baksätet bara för att Lunds kommun har ett bra rykte.

Har du något eget drömprojekt?

‑ Det hade varit oerhört spännande att se hur man bygger en skola som stimulerar rörelse och följa effekterna av det i lärandet. Man kan ha klätterväggar inomhus, trappor som stimulerar rörelse och en utemiljö med naturliga miljöer. Jag vet hur viktigt det är att röra sig för att må bra, säger Mats Jönsson och avslöjar samtidigt att han i början av hösten gjorde sin första Ironman i Köpenhamn.

”Det handlar om att skapa de bästa möjligheterna för barn och unga att utvecklas.”

I skolorna arbetar man redan med ett systematiskt kvalitetsarbete för att fånga vad som förbättrar verksamheten, men har även tre mål från skolnämnden. Det är att öka elevernas motivation, minska stressen och att arbeta mot likvärdig betygssättning. För att se hur man kan minska stressen har skolan ett samarbete med Lunds universitet. Studien startade i våras och universitetet undersöker de skolor som har lägre stressnivåer för att sätt fingret på vad de gör för att lyckas.  

Hur kommer det sig då att Mats Jönsson blev skoldirektör? Han berättar att han som ung var idrottsledare när en förälder påpekade att han hade talang för att lära ut. Det väckte en tanke och Mats bestämde sig för att bli lärare och blev så småningom också rektor och förvaltningschef.

‑ Hela tiden har det handlat om hur skapa de bästa möjligheterna för barn och unga att utvecklas positivt, säger han. Det är fantastiskt att gå till ett jobb där man kan påverka barn och ungas miljö!

Related videos to category:
City of Lund
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar