Digital Cities & Citizens

Skolintresse för sensorer

Caroline Wendt
December 6, 2018

SOM-projektledarna träffade lärare från gymnasieskolor i Lund och Malmö för att tillsammans fundera över hur det går att skapa ett tidigt intresse bland eleverna för att arbeta med sensorer. En förhoppning är att ta fram ett material som i framtiden kan spridas till tekniklärare.

Några av Lunds och Malmös tekniklärare på gymnasienivå hade samlats i Ekska huset i centrala Lund för att diskutera hur viktigt det är att skapa en förståelse för sensorer och IoT redan i tidig ålder.

– Att starta tidigt är ett bra sätt att få in kvinnor i tekniken. Helst ska man börja så tidigt som i grundskolan. Det är där det behövs insatser, säger Sofia Wilson från Pauliskolan i Malmö. Sofia Wilson och kollegan Kenneth Ekstrand är lärare på Pauliskolan i Malmö men undervisar även de blivande gymnasieingenjörerna på Te4.  

Johan Lindén från Mobile Heights och Ulrik Sjölin, Peter Bårmann och Max Asker från Sensative presenterade testbädden som har byggt upp inom SOM-projektet och tekniken bakom.

– Jag såg att lärarna har en bra bas kring teknik och som jag förstod det så är man ute efter tre undervisningspaket i tre nivåer: baspaket med färdigkopplade sensorer, ett paket där eleverna kan bygga ihop elektronik och koppla på olika saker och en nivå som handlar om dataanalys, berättar Johan Lindén.

Johan Lindén från Mobile Heights visar testbädden inom SOM-projektet för gymnasielärare.

I SOM-projektet finns en testbädd där det finns möjlighet att testa många olika tekniker för sensoröverföring. Testbädden kan användas fritt för tester i ett förkommersiellt skede och skulle förstås också kunna användas i undervisning. Redan nu är LoRa och Narrowband-IoT igång och efterhand kommer fler tekniker att kopplas på.

Nästa steg för skolorna är en ny workshop där lärarna får testa att sätta upp lite olika sensorer och koppla upp dem i både i LoRa och NB-IoT-nätet. Då kommer man också att kunna jobba med vilket innehållet ska vara i de tre olika verktygslådorna.

– När vi fått ihop undervisningspaketen kan det också vara intressant att se hur man kan använda sensorerna för att ta fram resultat till andra skolämnen, som till exempel samhällskunskap, menade Future by Lunds projektledare Anders Trana.

Även till exempel Hedda Andersson-gymnasiet i Lund är med i arbetet.

Bildtext stora bilden:

Sofia Wilson och Kenneth Ekstrand på Pauliskolan i Malmö var med på workshopen för att utveckla hur man kan använda sensorer i skolornas undervisning.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar