Moving Things & People

Smart teknik används i cykelprojekt

Caroline Wendt
August 14, 2018

Vilken väg väljer Lunds cyklister och tycker de att deras cykelväg känns säker? I september kommer lundacyklisterna att få chansen att delta i ett projekt där ny teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Resultaten kommer att visas på den internationella transportkonferensen i Köpenhamn.

I Future by Lunds projekt  Smarta Offentliga miljöer undersöks hur uppkopplade saker kan förbättra medborgarnas vardag. I Lund testas sensorer i bland annat kabelskåp, växthus och soptunnor – och under september månad blir det alltså cyklisternas tur.

‑ Vi vill kunna erbjuda medborgarna bättre tjänster, hitta effektiviseringar och göra våra processer smartare, säger Anders Trana, projektledare på innovationsplattformen Future by Lund inom Lunds kommun. Genom cykelprojektet kommer vi att få en tydligare överblick av cyklisternas verkliga önskemål och behov.

I projektet ska man testa att samla in data genom två smarta insamlingsmetoder. Den första delen är en insamling av resdata genom appen TravelVU. De cyklister som deltar kan få hela sitt resmönster med vägar och transportmedel enkelt loggade enbart genom att mobilen finns med på cykelturen. De insamlade uppgifterna kommer att visa vilka vägar som cyklisterna väljer genom Lund. Den andra delen av projektet är ”Tryck till” – en insamling av platser där cyklisterna upplever otrygghet i trafiken. Varje gång cyklisten upplever en osäkerhet i trafiken kan de markera det genom att trycka på en knapp på styret. Knappen kommunicerar via Bluetooth och insamlad data kan ge en uppfattning både om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering.

‑ Det är viktigt att veta hur cyklister väljer sina cykelvägar och om de alltid väljer samma väg, säger Emeli Adell, affärsområdesansvarig för framtidens transporter på Trivector Traffic. Vi vill också veta om åtgärderna för förbättringar av cykelvägarna utförs på rätt ställe eller om cyklisterna har andra uppfattningar. Det här är frågor som till stor grad är obesvarade men som är viktiga att få besvarade för framtida stadsplaneringen. Det finns stora potentialer för förbättring och genom att använda smartare teknik kan man samla in större mängder data med bättre precision. De uppgifter vi samlar in kommer också att vara viktiga för forskningen.

Under augusti månad kommer cirka 500 lundacyklister att rekryteras och deltagarna kan välja att vara med i enbart en eller båda undersökningarna. De som vill vara med och bidra kommer då att ges möjlighet att anmäla sig via hemsida och QR-kod bland annat i sociala medier och på affischer i staden. Redan nu finns möjlighet för intresserade att anmäla sig via länken https://www.travelvu.se/cykeldata. Insamling av data kommer sedan att göras under hela september. I projektet samarbetar Trivector, Lunds Kommun, Hövding, Malmö Universitet, Future By Lund, miThings och Mobile Heights.

Vilka vägar väljer Lunds cyklister och känner de sig trygga? Nu kommer smart teknik användas för att undersöka cyklisternas vardag.

Projektet ses som så intressant att sättet att samla in data i Lund kommer att visas under den internationella transportkonferensen ITS World congress i Köpenhamn. ITS är den största internationella kongressen för intelligenta transportsystem och i år pågår den mellan 17 och 21 september. Kongressdeltagarna kommer då att via skärmar kunna ta del av visualiseringar av de insamlade uppgifterna.

Den insamlade informationen kommer även att kunna användas inom forskning, bland annat på Malmö Universitet, och av Lunds kommuns samhällsplanerare. Projektet är en del av Smarta Offentliga Miljöer som ingår i IoT Sverige, vilket är Vinnovas stora satsning på att utveckla Internet of Things.

Länk till pressmeddelandet.

Sydsvenskans artikel.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar