Smart Public Spaces

Smart teknik gör succé hos Veberödskossor

Caroline Wendt
July 23, 2018

I Veberöd övervakas kornas vattenho med hjälp av sensorer uppkopplade i ett nätverk. Veberöd har fått ett eget LoRa-nätverk och redan nu finns en mängd uppslag på hur ny teknik ska utveckla den smarta byn.

I projektet Smarta Offentliga miljöer provar Future by Lund hur vi med hjälp av Internet of Things kan förbättra och förenkla livet för medborgare och företag. Nu har även Veberöd fått ett LoRa-nät för att testa lösningar med sensorer. I staden Lund testas bland annat hur sensorer kan revolutionera sophämtningen, hur man samla data om cyklister och hur man kan övervaka kabelskåp. För en by på landet kan det vara helt andra saker som är viktiga att undersöka.

‑ Det uppenbarar sig nya och spännande möjligheter på landsbygden, menar Jan Malmgren på Byutveckling AB. Genom IoT kan vi ge ökad service och ökade möjligheter för familjer och företag som vill flytta hit. Det kan påverka inom många områden, kanske framförallt inom trygghet och säkerhet men också inom till exempel transport och hälsa. Med den nya tekniken kan man möta landsbygdens behov på ett nytt, enklare och billigare sätt.

Jan Malmgren i Byutveckling AB.

I Veberöd finns sedan några år tillbaka hemsidan Veberod.nu och en Veberödsapp. Där samverkar företag och medborgare och plattformen fungerar som ett nav för byns utveckling. Det är Jan Malmgrens med företaget Byutveckling som ligger bakom samarbetet som också spridits till Södra Sandby.

‑ Att det blir försök med smart teknik i Veberöd är ingen tillfällighet, menar Jan Malmgren. Här finns ett starkt utvecklat nätverk med flera hundra företag som är engagerade i bygden. Här finns det engagerade människor som gör det enkelt, flexibelt och snabbt att testa.

Under försommaren 2018 installerades LoRa-tekniken på en mast i Veberöd. Första projektet blev kornas vattenho i familjen Kristofferssons hage. Vattenhon anslöts till nätverket dagen innan midsommarafton. Förra året ledde en tom vattenho till att korna rymde vilket medförde ett omfattande arbete med att samla in dem igen. I år kan korna känna sig trygga i sin hage, för om vattnet skulle sina känner sensorer av det och larmar via nätverket så att vatten kan fyllas på.

‑ Det här gör livet lättare både för bönder och djur, menar Jan Malmgren. Vi har haft elva larm sedan midsommar men det är ju lätt åtgärdat.

Ett annat projekt som också redan rullar är den uppkopplade cykeln. Det är den svenska cykeltillverkare Degavi som anlitar Insolidex i Veberöd i samarbete med Smarta Byar. Även i detta projekt kommer man att utnyttja LoRa-teknik, åtminstone delvis.

‑ I och med att vi har möjligheten med ett IoT-nät i byn kommer cykeln att utvecklas och tillverkas i Veberöd, berättar Jan Malmgren.

Även om det inte var länge sedan som LoRa-nätverket installerades planeras redan många projekt.

‑ Vi har flera projekt på gång som handlar om att skapa trygghet och ge information. Vår tanke är att göra Veberöd till en smart forskarby för landsbygdens utveckling. Dels kan vi vara en testbädd, dels en utvecklingsplattform. En fördel för oss är att vi redan har en kommunikationskanal till nätverket genom veberod.nu och vi kan fråga byn vad de tycker om en produkt eller en tjänst. Vi hoppas få väl fungerande forskningssamarbeten med aktörer som vill använda en liten flexibel och innovativ by.

Byutveckling diskuterar också med olika myndigheter och nya samarbetspartners är på gång. En av dem är Skurups kommun.

‑ Tanken är att vi också ska samarbeta med Södra Sandby, Dalby och Genarp, så att vi samlar de fyra huvudbyarna i östra Lund. På så vis kan vi också göra en smart bygd. På landsbygden har vi haft avståndet mot oss - men nu är tekniken långt kommen och den får avstånden att krympa.

Testbädden i Veberöd är ett samarbete mellan Byutveckling AB och Lunds kommun genom Future By Lund och SOM-projektet. SOM-projektet är en del av Vinnovas satsning IoT Sverige.

‑ Lunds kommun och regionen har en fantastisk möjlighet att vara ledande inom utveckling av IoT, digitalisering och smart city i Sverige och världen med det starka näringsliv och akademi som finns etablerat i samarbete med kommunen. Därför är det extra roligt att vi kan nyttja den testbädd och teknik som vi utvecklat för staden även på landsbygden. Det starka engagemang som finns i Veberöd gör att det finns alla förutsättningar för att ta täten och även leda utveckling av framtidens landsbygd, säger Anders Trana, projektledare för SOM-projektet hos Future By Lund.

Related videos to category:
Smart Public Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar