Smart Cities

Smarta innovationer och städer i fokus

Caroline Wendt
February 13, 2018

Sveriges sex innovationsplattformar, flera skånska företag och några internationellt erkända experter på smarta städer och innovationer samlades i Lund för en tvådagarsträff om smarta och hållbara innovationer i staden.

 

Future by Lund var tillsammans med Schneider Electric värdar för ett möte i Lund den 7:e till 8:e februari. Arrangemanget är en del av Vinnovas satsning på innovationsplattformar. Under mötets första dag talade flera internationellt erkända personer som arbetar med smarta städer och innovationer. I publiken fanns både representanter från innovationsplattformarna, de fyra IoT-hubbarna i Sverige men också deltagare från Lunds kommun och olika partners till Future by Lund. Företag som E.ON, Assa Abloy, Kraftringen, Schneider Electric, Ideon Innovation, Skanska, Ericsson, Sensative, Miljöstrategi, Midroc m fl var anmälda till eventet. 

Gordon Falconer (Global Director of Smart Cities at Schneider Electric) pratade om Smart Cities - Global Learnings. Gordon har tio års erfarenheter från smarta städer i hela världen, både från Singapore där han bor och från bland annat Barcelona, Berlin, Kina, Afrika och Abu Dhabi.

‑ Smart City är en resa, inte en destination, säger han.

Ett av hans fokus var hur stort medborgarinflytande man kan ha när en smart stad införs. Han berättade till exempel att man i Singapore har lagt på den smarta staden ovanifrån och på så vis förbättrat livet för många medborgare. I Berlin jobbar man med ett smart distrikt som utvecklas iterativt, så att man justerar det efter önskemål som kommer efterhand. Ett annat fokus var affärsmodeller, som Gordon Falconer menar borde utvecklas parallellt med de tekniska projekten.

‍Det var gott om folk som tagit sig till Mobile Heights Center för mötet om Smarta och hållbara stadsinnovationer. Några av dem var Thomas Bergendorff från Vinnova, Nike Hansen IoT Sverige, Torbjörn Fängström IoT Sverige, Matilda Sjöholm, Göteborg stad och Anders Trana, Lunds kommun. Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande invigningstalade.

En uppmärksammad smart stad är Amsterdam smart city, som representeras av Frans-Anton Vermast, Senior Strategy Advisor for Low Carbon and Connected Urban Planning at Amsterdam Smart City. Frans-Anton Vermast kommer att tala om The story of Amsterdam Smart City. Amsterdam har många innovativa lösningar som kan passa för en stad av Lunds storlek. I Amsterdam har man byggt sin smarta stad från medborgarens önskemål. Ett exempel är hur en hemlös efterlyste fler möjligheter att ladda mobilen på offentlig plats – vilket staden kunde se passade bra även för till exempel turister. Nu finns det laddmöjligheter både för mobiler och fordon vid busshållplatserna. Frans-Anton Vermast menade att man i Amsterdam utgår från hur man ska öka medborgarnas livskvalitet.

En tredje talare var Luca Tesauro, Founder and CEO at Giffoni Innovation Hub. Giffoni arrangerar varje år världens största barnfilmsfestival, men driver också ett innovationsarbete inom den kulturella sektorn. Luca Tesauro talade om Digital innovation in the creative industry och är speciellt inriktad på att använda ungas kreativitet. Giffoni ser kraften i att mötas över de gränser som ålder och nationalitet kan skapa och få en delad upplevelse. Den kraft som skapas i mötet tillsammans med innovation gör att till och med en liten stad som Giffoni kan bli en plats för innovation för hela världen.

‍Gordon Falconer är global chef för Schneider Electrics Smart City-satsning. Han var i Lund för att prata om sina erfarenheter av arbetet med smarta städer. Frans-Anton Vermast från Amsterdam Smart City gav flera konkreta exempel på hur man arbetar i Amsterdam för att med teknikens hjälp öka livskvaliteten för medborgarna. Luca Tesauro från Giffoni Innovation Hub, här med Lunds chef för näringsliv och turism, pratade om hur arbetet med unga kan stärka innovationsarbetet och Birgitta Persson talade om hur viktigt det är känna till sina värderingar för att kunna samarbeta.

Via länk medverkade Guiseppe Littera från Sardex. Han talade Trust based local currency och hur man byggt ett system där tjänster kan bytas genom en tillitsbaserad och komplementär digital valuta. Sardex är en valuta som fungerar i skattesystemet men den går inte att spekulera i.

Mieke Renders från Trans Europe Halles berättade om Independent culture and city development. Det handlade om kulturens och kreativa människors påverkan på samhället och hur ett nätverk av fristående kulturhus kan vara en motor både för personer och samhälle.

Birgitta Persson från Point of Value var både moderator och avslutningstalare i ämnet Value driven development. Har man vetskap om sina egna värderingar kan man förstå inte bara sig själv utan också andra människor bättre. Det bygger tillit som tillsammans med en förmåga att prata med varandra ger grunden för ett bra samarbete.

Under den andra dagen träffades de sex städer som är med i Vinnovas satsning på innovationsplattformar i Sverige för att diskutera bland annat resultat och metoder. De sex plattformarna finns i Lund, Malmö, Stockholm, Göteborg, Borås och Kiruna och projektet heter Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer. Städerna arbetar tillsammans för att stärka innovationsarbetet och att skapa kunskapsöverföring, både mellan plattformarna och ut till kommuner och städer. Innovation för hållbara attraktiva städer

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar