Future Living & Spaces

Socialt, hållbart och aktivt i Granitors framtidshem

Caroline Wendt
November 16, 2023

Hur kan vi bo hållbart men ändå med bibehållen livskvalitet? I många fastigheter i stadsdelen Brunnshög erbjuds olika versioner av framtidens boende. Granitor är en av de fastighetsaktörer som arbetar med hållbara och smarta funktioner för att underlätta de boendes vardag. Deras Brf Life är ett bilfritt och Svanenmärkt boende utrustat med bland annat en social hub precis innanför entrén, cykelverkstad, delad tvättyta och växthus. De boende har tillgång till snabb internetuppkoppling och eget Wifi i hela huset och via boendeappen finns både praktiska boendetjänster och möjligheter till samverkan med grannarna.

Stora bilden: I den sociala hubben kan de boende slå sig ner och arbeta eller umgås. Intill finns tvättlounge och cykelverkstad. Foto: Henrik Rosenqvist på White Arkitekter

I stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund säljer Lunds kommun sin mark till byggaktörer som erbjuder hög hållbarhet i sina byggnader. På det här sättet har kommunen lyckats skapa ett område med väl beprövade gröna byggkoncept kombinerade med hållbara innovationer. I området värms bostäder med lågtempererad fjärrvärme baserad på spillvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och med tiden ESS, en spårvagn transporterar resenärer mellan ESS och centrum och ett modernt sopsugssystem sköter transporten av hushållssopor.

Future by Lunds medlem Granitor arbetar med fastighetsutveckling och förvaltning och i Brunnshög finns Brf Life med 42 bostäder i ett tegelrött sex-våningshus. Under våren 2023 var det inflyttning i lägenheterna, som har mellan ett och tre rum. Boendet är ett bra exempel på hur hållbarhetstanken påverkar inom många områden.

- Brf Life är ett projekt där vi valt att testa olika idéer, berättar Linn Runquist, projektchef för Brf Life på Granitor Properties. Vissa av de saker vi har gjort görs i många fastigheter, som till exempel att vi Svanenmärker alla våra bostäder. I det här projektet har vi dessutom arbetat utifrån att det skulle vara ett grönt, socialt, aktivt och bilfritt boende.

Linn Runquist, projektchef för Brf Life på Granitor Properties. Foto: Granitor Properties

Några gröna faktorer i Brf Life är att huset är ett lågenergihus och att det finns solceller på taket med batterilagring för att bättre kunna utnyttja energin från solcellerna. Dessutom finns gröna tak, en lummig innergård med dagvattenfördröjning, växter som valts för att gynna biologisk mångfald och som blommar vid olika tider, fågelholkar och insektshotell. De boende har ett växthus och en rabatt där de kan odla, kompost och regntunnor.

Granitor hade redan från början lovat ett bilfritt boende och det gav upphov till ett boende som uppmuntrar till aktivitet.

- Har man inte bil är cykeln ofta ett viktigt transportmedel, menar Linn Runquist. Därför valde vi att jobba med lösningar som gör det smidigt att cykla, som att vi har en cykelramp till garaget, en spolplats på gården samt en cykelverkstad och låsbara förvaringsskåp för cykelhjälmar med möjlighet att ladda cykelbatterier i entrén. Dessutom har vi en cykelpool med två ellådcyklar och två vanliga cyklar och plats för att skaffa fler om det behövs.

På husets framsida finns ett utegym och trapphuset har fönster och uppställda dörrar mot våningsplanen för att göra det trevligare att välja trappan.

Eftersom fastigheten har många mindre lägenheter som lockar ensamboende är även det sociala en viktig grundtanke. I entrén finns en social hub där de boende kan jobba, umgås eller vänta medan deras tvätt blir färdig, för intill den sociala ytan finns en tvättlounge där man bokar sin tvättmaskin. Tvättloungen har blivit en social plats men har sin grund i att en gemensam tvättstuga sparar resurser eftersom man valt att inte förbereda för tvättmaskin i lägenheterna, och på så vis samverkar både grön och social hållbarhet. Alldeles intill finns också en cykelverkstad där de boende kan meka med sina cyklar eller låna verktyg som de kan behöva i sina lägenheter.

- De sociala ytorna har blivit väldigt lyckade i projektet, fortsätter Linn Runquist. Det öppna vardagsrummet kan man använda som mötesplats eller en plats att slå sig ner och jobba. Här kan man välja hur mycket man vill umgås med sina grannar och det ger en trygghet i huset att de boende möter och känner till varandra.

Granitor arbetar med att utforma framtidens smarta hem i många olika fastigheter. Flera av lösningarna finns eller är under uppbyggnad i Brf Life. På den digitala boendeplattformen finns fakta runt boendet, skötselinstruktioner och möjligheter att beställa till exempel fiber eller göra en felanmälan. Det finns en digital porttelefon där besökare kan nå de boende men de boende kan även låsa upp publika dörrar på distans via bostadsappen.

- Snart kommer man också kunna avläsa förbrukningen av både kall- och varmvatten samt el via plattformen. I lägenheterna finns snabb internetuppkoppling och en router sitter färdiginstallerad i lägenheterna. Systemet är dessutom konstruerat så att man är på sitt eget Wifi oavsett var i huset man befinner sig. Via plattformen finns också möjlighet till belysningsstyrning och funktionen kommer med tiden att integreras i plattformen.

Linn Runquist lyfter speciellt fram den digitala plattformen och den sociala hubben när hon pratar om brf Life.

- När jag har varit på besök ser jag att boende sitter i hubben och umgås och någon har till och med kompletterat med nya spel. Vi ser också att grannchatten på plattformen blivit en plats för positiv information mellan grannar. Här är det grannar som hjälper varandra att lösa problem, som att gå ut med hundar eller hjälpas åt i lägenheterna. Folk har bott där i ett halvt år och vi planerar nu för en utvärdering kring husets funktioner inom kort - det ska bli spännande att höra hur de boende upplever allt!

Hur tycker du att det varit att jobba med ett projekt med nya förutsättningar?

- Det har varit jätteroligt att göra något som innehåller bitar som vi annars ofta prioriterar bort. Våra sociala ytor kunde ju ha blivit ytterligare en lägenhet som gett intäkter, nu är de en styrka i projektet. Jag känner att vi lyckades och det har att göra med hur projektet utformades. Vi är vana att jobba med de gröna hållbarhetsmålen men här har vi tänkt snäppet längre.

Granitor Properties har tagit fram ett koncept för smarta hem, det omtänksamma hemmet. Brf Life är att av de första projekten att färdigställas. I Granitors framtidsvision finns en rad olika funktioner som är avsedda att underlätta vardagen i bostäderna. Genom en knapptryckning skulle det till exempel gå att se till att hemmet är låst och att alla lampor är släckta – och kanske också kunna styra lampor och lås på distans. I ett annat skede av livet skulle hemmet kunna ge ökad trygghet genom hjälp med att tända lamporna på natten och sensor som larmar hemtjänsten om den boende skulle ramla. Fler funktioner kan läggas till efter hand.

Brf Life är ett tegelrött sexvåningshus i Brunnshög i nordöstra Lund. Bild från Granitor Properties.
Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar