Digital Cities & Citizens

SOM fortsätter med cyklar, laddplatser och lugna miljöer

Caroline Wendt
October 22, 2019

Sista fasen av SOM-projektet har inletts och en rad nya projekt är i uppstartsfasen. Att Lund är en cykelkommun märks tydligt genom att det blir ytterligare två projekt med cyklar – men det kommer också bland annat att handla om förbättringar av laddplatser och störningsövervakning av elnätet.

I projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) används smart teknik för att göra samhället tryggare och bättre för medborgarna och/eller effektivare för kommunen. Under hösten 2019 startas flera nya delprojekt och här presenterar vi några av dem.

– SOM-projektet kommer att fortsätta att leverera viktiga resultat på flera områden, menar Anders Trana projektledare. Tack vare projektmodellen vi byggt upp kan vi genomföra delprojekten i en allt snabbare takt.

Stöldskydda cyklar: I somras startade Smarta Byar, cykeltillverkaren DeGaVi, Future by Lund/Lunds kommun och polisen ett projekt i Veberöd för att stoppa cykelstölder. Med sensorer och en app ska cykelägare varnas när deras cykel flyttas utan deras vetskap. Vid behov kan cykelägaren koppla in polis som kan hitta cykeln via uppdateringarna. Läs mer.

Lugna miljöer: en mobillösning som ger ljuddata i realtid ger personer möjlighet att hitta lugna arbetsmiljöer, vilket kan vara till nytta både på moderna arbetsplatser och i skolmiljöer.

Starta om laddstolpar: På Mårtenstorget finns några laddstolpar som är uppkopplade. Ibland måste de startas om. I projektet vill man testa att göra en omstart på distans via bluetoothnätet.

Laddstolpar med parkering: Genom sensorer på parkeringsplatser med laddstolpar går det att upptäcka om någon parkerar på elplats utan att ladda.

Övervakning i elnätet: Störningsövervakning av elnätet finns redan, men i projekt ska man göra det billigare och enklare. Sensorer ska visa precis var en störning har uppstått och därmed blir det lättare att avhjälpa felet. Det skulle också kunna finnas sensorer för rök vid kraftledningen vilket kan göra det lättare att upptäcka skogsbrand.

Smarta byar har haft många besök och många nya trådar att dra i. Ett möjligt projekt är kopplat till förskolebarn, ett är en 3D-modell av byn för att använda som plattform för byutveckling och ett till att träna brandmän med hjälp av digital teknik. I somras tittade Unga smarta byar på vattenkvalitet i bäcken för att se om Veberöd är en minus- eller plusby vad gäller vatten.

Cykeldata: Nästa steg i att undersöka cykling kommer att innehålla flera frågeställningar. En första del är att kombinera resvanedata från TravelVu med mätningar av totala volymer på specifika platser (t.ex. cykelräkningar). Målet är att ta fram en metod där dessa olika typer av data kan kombineras för att ge en ännu bättre helhetsbild. Dessutom kommer man att jobba vidare med crowdsourcing riktat mot företag och medborgare och då ta reda på varför man kan tänka sig att delta – eller varför man inte vill det. En tredje del är att inkludera företag och medarbetare på företag för kartläggning av resor i områden där det inte bara finns boende.

Utöver detta pågår samtal kring flera projektidéer vilka vi ännu inte kan avslöja.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar