Digital Cities & Citizens

SOM tog steget mot en virtuell verklighet

Caroline Wendt
December 11, 2018

Även om en av forskarna fick ta emot ett verkligt slag av en entusiastisk SOM-projektdeltagare som befann sig i en virtuell verklighet och andra deltagare blev yra av att sväva högt över Brunnshög på en virtuell plattform slutade SOM-projektets test i IKDC:s inspirationsmiljöer på ett lyckligt vis. Besöket kan till och med ha lett till nya idéer för visualisering av sensorprojekten.

Flera av deltagarna i SOM-projektet tog chansen att få inspiration av nya tekniker som bland andra Virtual Reality (VR, datorsimulerad verklighet) och Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet) när de besökte Ingvar Kamprads Designcentrum (IKDC) i november 2018. Systemen är digitala verktyg som kan användas för att visa saker som inte finns och hittills används teknikernas möjligheter ofta i spel – men mer sällan på ett nyttotillämpat vis.

IoT Sveriges programchef Jin Moen provar Virtual reality his Günter Alce på IKDC.

I en lokal i källaren på IKDC är olika demonstrationsmiljöer uppbyggda. Här kan man prova att röra sig och träna med VR-glasögonen på – och till exempel skjuta pil, returnera bollar eller styra undan skadliga objekt.

– Här demonstrerar vi hur man kan använda VR för fitnessverksamhet och till exempel motionera i hemmet, säger Günter Alce, forskare på VR och AR. Man kan träna på en Marsliknande planet eller utomhus vid ett vattenfall. Fördelen med VR är att man kan vara varsomhelst i världen eller i en värld som man hittar på. I min forskning tittar jag på hur man kan använda AR som ett användargränssnitt för IoT så att man kan använda det för att hitta prylar och kontrollera prylar.

På IKDC går det att ta en virtuell tur i Lunds nya stadsdel Brunnshög.

I en annan miljö får deltagarna kliva ut på en plattform som ger känslan av att åka runt i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Den virtuella resan börjar längs den kommande spårvägen men deltagarna fick också möjlighet att åka upp i luften och se hur området kan komma att se ut från ovan. Med hjälp av specialglasögon får deltagarna en 3D-upplevelse som är så verklighetstrogen att flera deltagare fick en hisnande känsla och till och med en släng av svindel när det var dags att åka ner i marknivå igen.

– Miljön från Brunnshög är ett planeringsunderlag som Lunds kommun använder sig av för att få till en medborgardialog eller en diskussion med byggherrar, branschfolk eller internt inom kommunen, berättar Joakim Eriksson som arbetar i Virtual realitylabbet på IKDC. Miljön är en så kallad ”Cave” där man kan vara flera personer som betraktar och befinner sig i samma 3D-miljö.

Den tredje miljön som deltagarna besökte var en spelmiljö i AR, där datorskapade föremål dyker upp i den verkliga miljön.

– Idag har jag visat HoloLens som är den bästa AR-produkten just nu, tycker Mattias Wallergård, docent på institutionen för designvetenskaper. Med den kan man göra mycket spännande, bland annat att visualisera sådant som inte syns, som rör i marken, tryck och temperatur. Det är tänkbart att väktare kan använda den här som verktyg i sitt jobb för att bli effektivera och få en säkrare arbetsmiljö.

Under workshopen presenterades många idéer för hur de olika teknikerna kan användas i SOM-projektet. På bilderna Johan Lindén, Mobile Heights, Jan Malmgren, Smarta byar och Mats Pettersson, Sensative.

Efter besöket hos IKDC var det dags för en workshop med möjlighet att fundera kring hur VR och AR kan användas i SOM-projektet. Ett tjugotal deltagare hade mer eller mindre vilda idéer, allt från att hålla reda på hur mycket medicin som är kvar i ett medicinskåp, att visualisera brandförloppet så att människor ska förstå allvaret när det brinner till möjligheter att se aktuella felanmälningar, bygglov och vägarbeten i staden i sin mobil. Det skulle också kunna vara en möjlighet att skapa en 3D-bild på det hus man vill bygga och att skapa en app som ordnar bygghandlingar.

Vilka idéer som kan realiseras återstår förstås att se. Sjuka skolbarn kanske både hoppas och fasar för möjligheten att ta del av skolans undervisning i en VR-miljö i hemmet medan ett hologram av eleven kan visas i klassrummet.

De olika begreppen som används är:

Virtual reality (VR) som är en datorgenererade värld där de fysiska lagarna inte behöver stämma. Det går att välja var man vill vara och miljön kan vara allt från verklig till helt påhittad.

Augmented reality (AR) är en virtuell miljö som syns ovanpå verkligheten.

Augmented virtuality (AV) betyder att du ser din egen kropp men är i en virtuell miljö. Ett exempel på detta är den ”Cave” som finns på Brunnshög.

XR innefattar alla begreppen, alltså både AR, AV och VR.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar