Creatives & Changemakers

Sprintar sätter fart på idéarbetet!

Caroline Wendt
December 22, 2020

Under en innovationsvecka på Lunds kommuns Studio Stadshuset samarbetar personer som tidigare kan ha varit okända för varandra och som kan komma från helt skilda verksamheter. Ändå är målsättningen att grupperna på bara fyra dagar ska ta sig från en utmaning till en prototyplösning som är så konkret att den kan provas av några testpersoner. Hur kan det vara möjligt att det kan gå så snabbt? Möt service designer Peter Dovrén som är expert på att leda processerna fram till ett resultat.

Peter Dovrén är service designer och arbetar med innovationsprocesser med hjälp av processer inom Design thinking tillsammans med kollegorna i Studio Stadshuset.

– Styrkan med metoden är att den har fokus på användaren och att man kringgår silotänkandet. Man träffas över gränserna för att få många personers perspektiv på ett behov eller en utmaning. Genom att träffas på det här sättet ersätter man ofta att stort antal möten över flera månader med fyra dagars arbete. På så vis kommer man mycket mer effektivt framåt.

Hur ska man då ta sig an utmaningen eller behoven som grupperna samlas kring under innovationsveckorna?

– Vi arbetar agilt och kommer fram till en lösning som vi kan testa på användare och därmed säkerställa att vi inte arbetar fram något som blir fel eller som användare inte alls vill ha. Det här är en bra metodik och de flesta tycker dessutom att det är kul att jobba ihop och träffa nya människor över de vanliga gränserna, berättar Peter Dovrén.

Designsprinten löper över fyra dagar. Arbetet bygger på Jake Knapps metod Design Sprint som gör att man på fyra dagar (ursprungligen fem) kan gå från en utmaning till att testa en prototyp för lösningar på användare. Verktyget användes ursprungligen på startups och var då ett bra sätt att snabbt få igång nya bolag. Efter det har man jobbat vidare med processen och förädlat den så att den tar fyra dagar istället för fem dagar och användas mer brett än enbart på startups.

Peter Dovrén är både utbildad och certifierad i arbetssättet och har dessutom lång erfarenhet av att jobba med designsprintar, även innan han började på Lunds Kommun.

Peter Dovrén är service designer i Lunds kommun.

Så här beskriver Peter Dovrén arbetet dag för dag.

Första dagen: ”Till designsprinten har deltagarna med sig en utmaning. Det är viktigt att den är konkret och inte för ’fluffig i kanterna’. Det kan vara till exempel en tjänst som ska utvecklas eller organiseras men också till exempel en policyfråga. Under dagen definierar gruppen utmaningen, vrider och vänder på den och skissar på olika lösningar. För att man ska komma fram bör man inte vara en för stor grupp, utan cirka sju personer är lagom.”

Andra dagen: ”Dagen startas med att gruppen röstar fram den lösning som man vill gå vidare med. Ett slutligt koncept kan bestå av delar från flera av deltagarnas lösningar. Den tredje dagen kommer en prototyp att tas fram och för detta skapas under dag två gemensamt en storyboard på hur man vill att prototypen ska fungera.”

Tredje dagen: ”Nästa steg är att bygga prototypen som bygger på andra dagens storyboard och som berättar vad prototypen ska utföra. De som inte är delaktiga i prototypbyggandet hjälps åt att planera inför de användartester som ska göras under den fjärde och sista dagen. Användartesterna ska dels ge svar på om upplägget känns logiskt men även om detta är något användaren faktiskt vill ha eller om konceptet behöver justeras åt någon riktning.”

Fjärde dagen: ”Användartesterna genomförs och därefter summerar gruppen testerna på en ’Wall of feedback’ och jämför testresultaten med de mål, sprintfrågor, som sattes den första dagen. Utifrån den analysen bestäms vad som kommer att bli nästa steg. Ofta är man inte färdig utan ägaren eller organisationen jobbar vidare.”

Hur är det då att jobba under innovationsveckorna på Studio Stadshuset?

– Det är många övningar som brukar uppfattas som kul, summerar Peter. De flesta tycker att det känns bra att man kommer fram så snabbt. Speciellt roligt brukar det vara den fjärde dagen när man får testa det man gemensamt kommit fram till.

Innovationsveckor kommer att vara ett återkommande inslag under alla veckor med nummer som slutar på 0. Vecka 10 är första innovationsveckan under 2020.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar