Innovation district

Starta det nya året med samtal om Lund Innovation District

Caroline Wendt
December 15, 2023

Kickstarta 2024 med en “Nytårskur” – ett eftermiddagssamtal om Lund Innovation District. Den 11 januari är intressenter och aktörer inom området, företagsledare, representanter från kommunen och universitet samt medlemmar i Future by Lund välkomna till en ny diskussion om innovationsdistriktet.

In English below

Lund Innovation District är ett globalt innovationsekosystem som samlar forskning, entreprenörskap och samverkan i världsklass inom gångavstånd. Det är en plats för innovation och kreativitet, med en lekfull anda som främjar experiment och tillväxt.

Ämnet för dagen är Lund Innovation Districts centrala del, och Elisabet Johnson kommer att berätta mer om ”Plans made over 20 years for the centre of Lund ID”. Dessutom kommer den enkät om Lund Innovation District vilken genomförts under hösten att presenteras och Pia Kinhult kommer att leda diskussioner bland annat om det entreprenöriella möjlighetsfönstret samt om Barcelonamodellen för platsutveckling av ett Innovationsdistrikt D och hur det kan inspirera till en handlingsmodell för Lund.

Tid: 11 Januari  15.30 – 17.30

Plats: The Spark, Scheeletorget 1, Lund, värdar är Medicon Village

Berätta om du kommer genom att e-posta Åsa Grunning på asa.grunning@futurebylund.se

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Läs mer!

Undersökningen om LID är fortfarande öppen. Här kan du fylla i den.

Mer information om Lund ID

Tidigare arrangemang:

Stort intresse för arbetet med Lund Innovation District

Kreativa ytor i Lund ger unika möjligheter

Paketering, finansiering och kritisk massa viktiga komponenter i Lund Innovation District

In english:

INVITATION AFTERNOON TALK about the centre of Lund ID

11 January at 15.30 – 17.30

at The Spark, Scheeletorget 1, Lund - hosted by MVI

We warmly invite innovation stakeholders and actors, business leaders, council and university representatives, and Future by Lund members to kickstart the new year with a “Nytårskur”, an afternoon talk about Lund Innovation District.

Lund Innovation District is a global innovation ecosystem that brings together world-class research, entrepreneurship, and collaboration within walking distance. It is a place of innovation and creativity, with a playful spirit that fosters experimentation, and growth.

Agenda:

• Presentation of the survey on collaboration in Lund ID - Peter Kisch.

Still open! https://5urvey.com/survey/176921

• Plans made over 20 years for the centre of Lund ID - Elisabet Johnson

• Panel talk moderated by Pia Kinhult about:

- Ideas to making use of the in-between space and time, the entrepreneurial window of opportunity before rigid plans are made.

- The Barcelona model of place development in an ID and  how it can inspire to a Lunda ID model of action.

Refreshments: Nytårsbubbel

Welcome

Anders Almgren, Kristina Eneroth, and Pia Kinhult - Steering Group Lund ID.

Notify if you like to join us by mailing Åsa Grunning at asa.grunning@futurebylund.se

Information about Lund ID

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar